Genootschap Oud de Zilck

Home

DE INLOOPOCHTEND VAN 8 MEI GAAT NIET DOOR!

Door omstandigheden – vakantie van onze medewerkers – is het ons niet mogelijk de eerstkomende inloopmorgen op 8 mei aanstaande door te laten gaan. Onze voorzitter heeft kortgeleden een nieuw heup mogen ontvangen is dan ook nog niet in staat om deze inloopochtend te begeleiden.

De nieuwsbrief van April 2024 is uit, klik hier om te lezen

HET ONTSTAAN VAN GENOOTSCHAP OUD DE ZILCK

In 1998 nam een aantal Zilkers het initiatief tot het organiseren van een millenniumtentoonstelling in de oudejaarsweek 1999. Er werd een commissie gevormd en een expositie neergezet die heel veel enthousiaste bezoekers naar de hal van Piet Bakker aan de Beeklaan trok. Onder leiding van Frits Klinkenberg (voorzitter) verzorgden zij een presentatie van de H. Hartkerk (Jos de Winter), bollenteelt (Jos Mulder), waterleidingduinen (Henk van de Barselaar), verenigingen (Theo van Gijlswijk) en kunst (Bep van der Lans-Lengers.) De expositie liet het leven in De Zilk van de 20e eeuw zien. Het werd de commissie duidelijk dat er veel interesse was in de historie van De Zilk en besloot derhalve om de expositie een blijvend vervolg te geven. Op 12 juni 2001 werd bij notaris van Loenhoud de stichtingsakte ondertekend en was de oprichting van “Stichting Genootschap Oud de Zilck” een feit. Samen met Sjaak Hoeks vormden bovengenoemde personen het eerste bestuur van het Genootschap.

HET DOEL VAN HET GENOOTSCHAP OUD DE ZILCK

Het kleine stipje dat De Zilk op de kaart van Nederland vormt blijkt een actieve gemeenschap met een boeiend verleden van niet alleen veeteelt en bollenteelt, maar met onder haar inwoners ook winkeliers, smeden en andere ambachtslieden. Actieve verenigingen die aan sport, cultuur en muziek maar ook aan kermis en carnaval in De Zilk gestalte geven, maakten en maken De Zilk tot een levendig dorp en een hechte gemeenschap. Door onderzoek te doen naar de historie van De Zilk en haar inwoners en de resultaten vast te leggen en te archiveren, zorgt het Genootschap Oud de Zilck ervoor dat deze informatie voor ons én voor de generaties na ons, beschikbaar komt en blijft. Oud de Zilck is dan ook zeer geïnteresseerd in kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, stambomen, publicaties, krantenartikelen, gebruiks- en andere voorwerpen etc.