Genootschap Oud de Zilck

BOERDERIJ DRUIVENSTEIN

De bewoners van deze boerderij in 1829 zijn Klaas Kors uit Velzen en Jansje Dirks. Zij woonden daar met negen kinderen, een bouwmansknecht en een meid. Evenals ” Bouwlust ” was ook ” Druivenstein “in 1832 eigendom van Klaas Verdegaal. Als in 1865 deze eigendommen in andere handen over gaan, staat het onroerend goed als volgt omschreven: “een Bouwmanswoning genaamd ‘Druijvenstein’ met twee vijf roede hooibergen, zomerhuis, koetshuis, paardenstal, varkensschuur, loods en verdere getimmerten, erve, werft en boomgaard en verschillende partijen wei- hooiland teel en boschland.”

 

Bloembollenfirma R. van der Schoot.

Rudolf van der Schoot (1806 – 1877) startte in 1830 een bloembollenkwekerij in Hillegom. In 1896 kocht de firma Van der Schoot boerderij Druivenstein aan de Zilkerduinweg en ging de stal gebruiken als bollenschuur. In het voorhuis woonde de tuinbaas. Op de laan naar de boerderij stond een dubbel woonhuis dat bewoond werd door personeelsleden van de firma van der Schoot.

 

Jan Duivenvoorden uit Vogelenzang, inmiddels 98 jaar oud, woonde in een van die twee huisjes. Zijn vader werkte bij Van der Schoot. Jan kan zich nog het volgende herinneren:

“Boerderij Druivenstein was eigendom van bollenkweker Van der Schoot uit Hillegom. Die had daar, naast de boerderij, bollenland en ook twee arbeidershuisjes voor zijn werknemers. De familie Kleverlaan woonde in de boerderij en de families Duivenvoorden en Van der Steen elk in een huisje. Ons gezin bestond uit vader, moeder en dertien kinderen en ook de andere families waren kinderrijk. Het waren maar kleine rothuisjes en mijn ouders betaalde twee gulden huur per week. Om ons heen was het altijd rommelig maar we hadden het gezellig met elkaar. We waren niet rijk maar echte armoe hebben wij er niet gekend, ook niet in de oorlog. Ik was zestien jaar toen ons gezin er ging wonen. Dat was in 1937 en we kwamen van de “Rode Pannenbuurt”. Na de lagere school was ik, zoals de meeste Zilker jongens in de bollen gaan werken. Maar na twee jaar had ik dat wel gezien en wist ik zeker dat ik ander werk wilde. Ik ben toen bij een groentezaak gaan werken en later bij de NZH. Maar ook toen hielp ik nog wel eens bij Van der Schoot met gladiolen snijden om wat bij te verdienen. Op mijn 28e ging ik trouwen en in Vogelenzang wonen. Weer een kind netjes uit huis, zal mijn moeder wel gedacht hebben….”

 

Prentbriefkaart

De bollenfirma Van der Schoot en Zoon uit Hillegom liet begin vorige eeuw verschillende prentbriefkaarten vervaardigen van haar bedrijven, die op verschillende plaatsen door de bollenstreek waren gevestigd. De prentbriefkaarten werden uitgegeven door J.H. Schaefer uit Amsterdam. Op een van die prentbriefkaarten staat de boerderij Druivenstein in De Zilk afgebeeld. (zie foto).

 

 

 

Bijschrift foto: prentbriefkaart boerderij Druivenstein in gebruik bij de firma Van der Schoot.