Genootschap Oud de Zilck

Het bestuur stelt zich voor

 

Voorzitter: Dhr. T.G.M (Theo) v. Gijlswijk,
Zilkerduinweg 78, 2191 AN De Zilk
Tel.: 0252-419404

 

 

Vice Voorzitter: Dhr. J. (Jos) Mulder
Helmpad 6,  2191 XR De Zilk
Tel.: 06- 425 46 721

 

Secretariaat en ledenadministratie: Mevr. M.L. (Marlou) ter Horst

Zilkerduinweg 354, 2191 AT De Zilk

Telefoon; 06-218 37 817

E-mail secretariaat: info@ouddezilck.nl

E-mail ledenadministratie: genootschapouddezilckledenadm@gmail.com

 

Penningmeester: Dhr. G.J.S. (Gerard) van Haaster
Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk
Tel.: 06 –110 48 450

 

 

Bestuurslid en archivaris: Dhr. T.J. (Theo) van der Meij
St. Jacobstraat 33, 2191 BD De Zilk
Tel.: 06 – 425 94 951