Genootschap Oud de Zilck

2004 Tentoonstelling ‘Café’s in De Zilk’

2004 TENTOONSTELLING ‘CAFÉS IN DE ZILK’
Door Theo van Gijlswijk

Op vrijdagavond 5 november 2004 vond in Bar-Bodega ‘De Doofpot’ in een gemoedelijke sfeer de opening plaats van de expositie “Cafés in De Zilk”. Onze
2e voorzitter, de heer Jos Mulder, sprak het openingswoord en nodigde de drie ‘grand old ladies’ van het Zilker café-leven uit om de expositie officieel te openen.

Dit waren mevrouw Lengers-Kaptein wiens ouders ooit café ‘Spoorzicht’ bij Halfweg, Lisse dreven, mevrouw Janssen-Klinkenberg, dochter van Frits en Anna Klinkenberg van het café ‘Zomerzorg’ en mevrouw Geerlings- Nederstigt van café ‘De Ruigenhoek’ wiens zoon Martien nu eigenaar is van het café, dat hij van zijn ouders heeft overgenomen.

Gedrieën braken zij door de vrolijk versierde barrière die de barruimte scheidde van de expositieruimte. Daarna volgden genodigden, bestuursleden van het Genootschap Oud De Zilck, en oud-eigenaren en familieleden van de cafés die op de expositie tentoongesteld werden. Al snel was iedereen met elkaar in gesprek over ‘de biljartballen van café De Zilk’ van Jo van der Burght-de Groot (Magna) die behoorlijk aan slijtage onderhevig waren. Ook de oude foto’s van café Kalkovens (Beeklaan-Hillegom) stonden erg in de belangstelling.

X Opening van de expositie op vrijdag 5 november door v.l.n.r. Veel publiek kwam even terug naar toen.
mevrouw Geerling-Nederstigt, mevouw Lengers-Kaptein,
mevrouw Janssen-Klinkenberg en Jos Mulder.

Op zaterdag 6 november en vooral zondag 7 november was de belangstelling erg groot. Het goede fietsweer werkte zeker mee om tijdens een rit door de streek even te stoppen bij Bar-Bodega ‘De Doofpot’ om de expositie te bekijken. Veel mensen uit de omstreken, oud-Zilkers en oud-cafébezoekers kwamen even terug om hun ietwat weggezakte herinneringen op te halen.

Het was ook een weerzien met oud-dorpsgenoten. Een goede gelegenheid om bij te praten onder het genot van een kopje koffie of, net als vroeger, met een biertje en een borreltje. Al herinneringen ophalend bleven zij nog lang hangen nadat de laatste bel had geklonken.

Dank van de stichting Oud De Zilck gaat uit naar degenen die materiaal en foto’s in bruikleen gaven. Ook de eigenaren van Bar-Bodega ‘De Doofpot’, Paul en Marian van der Stap, zijn wij veel dank verschuldigd voor de geboden gastvrijheid en het mogen gebruiken van de biljartzaal.
X Bar-Bodega ‘De Doofpot’ 2004