Genootschap Oud de Zilck

2005 Restauratie Hekpalen Boerderij Wassenaar

2005 ‘RESTAURATIE KOLOMMEN BOERDERIJ WASSENAAR’
Door Theo van Gijlswijk

In september 1962 brak er brand uit in boerderij ‘Wassenaar’. De boerderij welke langs de Zilkerduinweg stond was niet meer te redden. De boerderij was kort daarvoor in eigendom overgegaan van de R.K. Parochie ‘H.Hart van Jezus’ naar de gemeente Noordwijkerhout.

De naastliggende woning werd nog enige tijd bewoond. De stal deed tijdelijk dienst als kleedkamers voor Voetbalvereniging Van Nispen tot het nieuwe sportcomplex in 1965 in gebruik genomen kon worden. Op de weilanden werd de nieuwe woonwijk ‘Wassenaar’ gebouwd. Na de sloop van woning en stal verdwenen ook de kolommen met bijbehorende ornamenten. Zij werden tijdelijk opgeslagen bij Openbare Werken Noordwijkerhout.

In oktober 1974 werden er nieuwe kolommen opgebouwd op de hoek van de Zilkerduinweg met Breeland. De ornamenten waren weer terug in De Zilk.

Al in 2002 heeft Genootschap Oud de Zilck een verzoek ingediend bij de gemeente Noordwijkerhout om de toegangskolommen van boerderij ‘Wassenaar’ op te knappen en te verplaatsen naar de oorspronkelijke plaats. Verplaatsing werd niet toegestaan omdat de verkeerssituatie dat niet zou toelaten. De inrichting dit najaar van de Zilkerduinweg tot 30 kilometer zone zou die belemmering volgens mij opheffen.

Inmiddels heeft de gemeente Noordwijkerhout een onderhoudsplan opgesteld voor openbare kunstvoorwerpen in de gemeente. Dit jaar worden onder andere ook de beelden bij het gemeentehuis Noordwijkerhout opgeknapt.

De kolommen van het oude toegangshek van de voormalige boerderij ‘Wassenaar’ worden dit jaar gerestaureerd. De toegangskolommen zijn maandag 7 maart jongst leden opgehaald door Steenhouwerij Zederik uit Tienhoven. De ornamenten worden in hun werkplaats schoongemaakt en gerestaureerd. Tijdens de reconstructie van de Zilkerduinweg worden de kolommen opnieuw opgemetseld. De kolommen worden dichter bij elkaar geplaatst (versmalling toegang ventweg Zilkerduinweg) en opgemetseld in de afmetingen zoals zij oorspronkelijk bij de boerderij hebben gestaan.
Ook bij de plaatsing van de ornamenten op de kolommen wordt de oorspronkelijke situatie hersteld. Inclusief de tekst ‘wasse’ en ‘naar’ op de kolommen en een verklarend tekstbordje.

Foto: collectie SHBO Arnhem, 1957                             Afbeelding van een schilderij van het inrijhek met de gemetselde kolommen van boerderij ‘Wassenaar’, aan de Zilkerduinweg te
De Zilk. Eigenaar C. Kerkvliet kijkt op het schilderij toe. 

7 maart 2005, de kolommen staan klaar op de
vrachtwagen en verdwijnen weer voor enkele
maanden uit ons dorp