Genootschap Oud de Zilck

2005 Tentoonstelling ‘Licht in de Duisternis’

2005 TENTOONSTELLING ‘LICHT IN DE DUISTERNIS’
Door Theo van Gijlswijk

Het was 5 mei 2005 zestig jaar geleden dat Nederland definitief werd bevrijd. Op die dag organiseerde het Genootschap Oud De Zilck een expositie in De Duinpan.

Op Bevrijdingsdag 5 mei 2005 werd in zaal ‘het Vinkenveld” in De Duinpan in De Zilk een expositie gehouden met als thema ’60 jaar bevrijding’. Het Genootschap Oud De Zilck had, na een oproep in de plaatselijke pers, voldoende materiaal, foto’s, kranten e.d. verzameld om in de zaal een mooi overzicht te geven van diverse gebeurtenissen in De Zilk en omgeving in de jaren 1940-1945.

Secretaris Theo van Gijlswijk opende om 10.00 uur de expositie. Hij bedankte namens het bestuur van Genootschap Oud De Zilck alle mensen die voor de expositie spullen in bruikleen gaven. In het bijzonder Bart Smulders die een groot deel van zijn tweede wereldoorlog verzameling tentoonstelde, NOVATO voor het in bruikleen geven van twee fotocollages van vliegveld ‘Ruigenhoek’. En ook de heer Clemens uit Lisserbroek die een tractor uit zijn grote historische verzameling in De Duinpan een mooi plaatsje gaf. De tractor van het merk Farmell is via de Marshall hulp in de periode 1948-1952 vanuit Amerika naar Nederland gekomen.

De heer Ger van Huizen uit Emmen opende de expositie door al fietsende, zoals in de oorlogsjaren, elektrische stroom op te wekken waarna een verlichte expositieruimte werd geopend voor alle bezoekers. Zijn vader was als 1e luitenant-waarnemer van de derde Verkenningsgroep actief voor en tijdens de eerste oorlogsdagen in mei 1940 op het vliegveld ‘Ruigenhoek’ in het Langeveld ten noorden van Sancta Maria. Foto’s die zijn vader maakte in de meidagen van 1940 waren inmiddels allemaal bekeken en van de juiste plaatsgegevens voorzien. De heer van Huizen is uitermate geïnteresseerd in alles wat met dit vliegveld te maken heeft en wil graag alle gebeurtenissen die daar in de eerste oorlogsdagen plaatsvonden beschrijven. Nieuwe gegevens zijn ook nu nog van harte welkom.

De hele dag werd de expositie druk bezocht. Bezoekers konden zelf ook even fietsen om de stroomvoorziening op peil te houden. Onderduikers in De Zilk kregen via foto’s een naam en een gezicht. Veel bezoekers namen van de gelegenheid gebruik om even na te praten over de voor velen toch nare periode in hun leven. Gelukkig en blij gingen zij terug naar huis, die oorlogssituatie willen zij nimmer meer meemaken.