Genootschap Oud de Zilck

2007 Hekpalen Boerderij Wassenaar Infoplaat Officieel Onthuld

2007 INFOPLAAT ONTHULD OP HEKPALEN BOERDERIJ WASSENAAR
Door Theo van Gijlswijk

Op zondag 15 april 2007 werd de informatieplaat op de hekpalen van boerderij Wassenaar in De Zilk officieel onthuld. Deze officiële handeling was het slotakkoord van een langlopende actie om de hekpalen op te knappen en terug te plaatsen op hun oorspronkelijke plaats waar zij tot 1962 de ingang van de boerderij markeerden. 

Foto: Arnold Vreeburg

In aanwezigheid van wethouder Smit-Ligeon, haar voorganger Frank Helsloot en Joop Hofland van de gemeente Noordwijkerhout is de informatieplaat op de hekpalen van boerderij Wassenaar officieel onthuld. Het gezelschap genodigden, waarbij alle kinderen van de familie Warmerdam (de laatste bewoners van de boerderij), werd vanaf Bar-Bodega “De Doofpot” met paard- en wagen naar de hekpalen gebracht. Daar aangekomen heette voorzitter Theo van Gijlswijk van het Genootschap Oud De Zilck alle genodigden en verdere aanwezigen hartelijk welkom. Niet in het minst de leden van de familie Warmerdam. Toen in 1962 brand uitbrak in boerderij Wassenaar bewoonden zij met hun ouders de boerderij. Een nare ervaring moet dat zijn geweest. De boerderij werd gesloopt en wat overbleef was een dienstwoning met stalruimte en de hekpalen met de ornamenten die de ingang van het perceel benadrukten. 

 Kaart van ± 1895 waarop boerderij Wassenaar zichtbaar is. Het pad rechts is de huidige Wassenaarseweg die rechtstreeks naar de boerderij voerde.
Foto: Archief Oud De  Zilck

 Geschiedenis

Wanneer zijn de oorspronkelijke hekpalen geplaatst?” Dat is niet met zekerheid te zeggen. Er bestaat een foto van ± 1895 waarop de boerderij met de hekpalen al is afgebeeld. “Waarom heette de boerderij ‘Wassenaar’ en wat is het verband tussen deze naam en de oude ornamenten?”

Het is wel zeker dat de boerderij met landerijen in eigendom is geweest van de familie van Wassenaer en het ligt dus voor de hand dat de boerderij zijn naam aan deze familie heeft te danken. Zij zullen er zelf nooit gewoond hebben. Ook de wapenschilden op de ornamenten kunnen in verband staan met de familie van Wassenaer.
Na de brand bleven de hekpalen nog enkele jaren staan. De boerderij met landerijen was inmiddels eigendom van de gemeente Noordwijkerhout geworden. De weilanden werden volgebouwd met de huizen ten westen van de Zilkerduinweg. Uiteindelijk zijn de gemetselde hekpalen weggehaald en de ornamenten opgeslagen bij de gemeente.

Terug naar oude plaats

Na enkele jaren kwamen de ornamenten weer terug naar De Zilk. Op de hoek van Breeland en de Zilkerduinweg werden nieuwe hekpalen gemetseld waarin de ornamenten werden vastgezet. Dit is enigszins uit de losse pols gebeurd, zowel afmetingen als uitvoering leken niet op de hekpalen die ooit stonden bij de toegang van de boerderij. In een van de toenmalige kranten merkte een Zilker toen al op: “Die palen zijn er plompverloren en op een gegeven moment neergezet. Er is geen enkele uitleg bij gegeven en er is niets over de geschiedenis verteld. Weinig attent van het gemeentebestuur” aldus de Zilker.

  Op zondag 15 april j.l. is de informatieplaat officieel onthuld door de twee broers en vier zussen Warmerdam. Foto: Thera van der Slot

Ruim dertig jaar later is dit ruimschoots goedgemaakt. In overleg met de gemeente Noordwijkerhout is een nieuw plan voor de herbouw van de hekpalen gemaakt. Aan de hand van oude foto’s zijn de afmetingen van de hekpalen bepaald en uiteindelijk werd er ook ingestemd met herplaatsing op de oorspronkelijke plaats, bij het toegangspad van de voormalige boerderij. De plek waar in heel vroegere dagen de boer met zijn paard en wagen het terrein op- en afreed.
Op de plaat staat de navolgende tekst:
“Deze gerestaureerde inrit bestaande uit twee gemetselde hekpalen, ornamenten met wapenschilden, gaf op deze locatie toegang tot de oude boerderij Wassenaar welke op 29 september 1962 afbrandde”.
 
De familie Warmerdam poseert voor de fotografen na de officiële onthulling. Foto: Arnold Vreeburg