Genootschap Oud de Zilck

2009 Lezing bij Heerenclub De Zilk

2009 Lezing bij en steun van Heerenclub De Zilk

Op vrijdag 27 november 2009 heeft het Genootschap een lezing gehouden voor de ‘Heerenclub De Zilk in de’ Duinpan.
Er was ruime belangstelling voor de getoonde plaatjes en de bijbehorende verhalen. De vele vragen uit de zaal bewezen dat.
Na afloop van de lezing had voorzitter Paul de Groot nog een grote verassing voor ons. Hij bood een cheque aan ter waarde van 500 euro en sprak de hoop uit dat wij nog lang met onze werkzaamheden door zullen gaan.