Genootschap Oud de Zilck

2013 Mozaïek 200 jaar Koninkrijk

2013 ‘200 JAAR KONINKRIJK ‘
Door Theo van Gijlswijk

In november 2013 was het tweehonderd jaar geleden dat Nederland na inlijving bij Frankrijk zijn onafhankelijkheid herkreeg. Nederland maakte daarmee, na een eerste begin vanaf 1798, een nieuwe start als eenheids-staat. De terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 leidde uiteindelijk op basis van een nieuwe Grondwet tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel in september 1815.

Dat was nog lang geen democratie. In de twee eeuwen daarna kregen het democratisch bestel en de rechtsstaat de vorm die ze nu hebben. Nederland was wel meteen een Europese schepping. De Europese mogendheden herstelden de Nederlandse onafhankelijkheid en de positie van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa en daarbuiten. Die positie werd in 1815, na de slag bij Waterloo, door het Weens Congres opnieuw vastgesteld.

In het weekend van 27 en 28 april werd door het genootschap Oud De Zilck een mozaïek gelegd met als onderwerp “200 jaar Koninkrijk”, naar een ontwerp van Arnold Vreeburg. De voorbereidingen verliepen vlot. Het strooien van de hyacinten op vrijdagmorgen moest gebeuren onder een hele grote paraplu, maar in de loop van de middag werd het beter weer en kon het mozaïek worden afgewerkt.
Zaterdagmiddag tijdens de prijsuitreiking kwam de verrassende mededeling dat ons mozaïek de derde prijs kreeg in de categorie strooiwerk.
Hulde aan alle medewerkers!

Bron: http://www.200jaarkoninkrijk.nl

Mozaïek 2013 Oud De Zilck
Foto: Arnold Vreeburg