Genootschap Oud de Zilck

2018 LEZING ‘HET ONTSTAAN VAN DE ZILK’, HARRIE SALMAN.

Lezing door Harrie Salman over Het ontstaan van De Zilk

Op vrijdagavond 21 september 2018 ontving het bestuur van het Genootschap Oud de Zilck de heer Harrie Salman in De Duinpan aan de Sportlaan. De Noordwijkse cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper stak om 20:00 uur van wal met een boeiende lezing over het ontstaan van De Zilk. Een historie welke natuurlijk nauw verbonden is met die van Noordwijk en Noordwijkerhout. Salman toonde afbeeldingen en kaarten om zijn verhaal te verduidelijken en aan te vullen. Na de lezing werd gretig gebruikt gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen. Ondanks het stormachtige weer trok Harrie Salman ruim 80 geïnteresseerden naar De Duinpan waaronder de heer Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout.

 

Toen het oude “Nortich” aan het eind van de 13e eeuw werd verdeeld tussen twee broers, bestond De Zilk nog niet. Het was een groot stuk duin en veen in bezit van de graaf van Holland en werd pas vanaf de 14 eeuw ontgonnen. Hiervoor moesten de nodige problemen met de afwatering worden overwonnen. Daarna werd het veengebied in grote blokken verkocht aan investeerders, vooral uit Haarlem, zodat het door boeren kon worden ontgonnen. Rond 1400 bleek dit gebied De Zilk te heten. In de voordracht werd aan de orde gesteld wat deze naam zou kunnen betekenen en de boerderijen van het oude De Zilk werden op de kaart gezet.

Klik hier voor de foto’s