Genootschap Oud de Zilck

300e lid

  In Juni 2001 werd het Genootschap Oud De Zilck opgericht.

Januari 2002 hadden al 82 mensen zich als lid aangemeld.

In juni van dat jaar was het eerste honderdtal leden al genoteerd.

Geleidelijk aan liep het ledental op. 170 leden in januari 2004, 240 leden in januari 2006 en 280 leden in januari 2009.

Het getal 300 naderde, en met de activiteiten van 2009 in het vooruitzicht was de kans groot dat het 300e lid verwelkomd kon worden.

Tijdens de expositie over de levensmiddelenzaken in De Zilk waren de verwachtingen hoog gespannen. Er werden een aantal nieuwe leden ingeschreven. Op zondagmiddag 18 oktober was het zover. Het Genootschap Oud De Zilck kon zijn 300e lid inschrijven.

Het was Quirien van Berkel uit De Zilk.

Hij kreeg van voorzitter een mooie bos bloemen overhandigd