Genootschap Oud de Zilck

AMICITIA, FATIMA EN REGISSEUR HUBERT TURNHOUT

De Rooms Katholieke toneelvereniging Amicitia (vriendschap) heeft ruim twintig jaar in De Zilk en omgeving toneelvoorstellingen gegeven met humoristische en serieuze stukken. De groep toneelspelers stond onder leiding van regisseur Hubert Turnhout Sr. die de drijvende kracht was van de club. Toneelspelen was echt zijn grote passie. Een opleiding in toneelspelen of regisseren had hij nooit gekregen. De spelers die voornamelijk uit De Zilk kwamen repeteerden in de huiskamer van de familie Turnhout. Ze zaten gewoon om de tafel en dronken vooraf een kop koffie. Op een gegeven moment zei Hubert dan: ”zullen we maar beginnen”. Zoveel mogelijk werd in de huiskamer een podium nagebootst met een echte opkomst en afgang. Opkomen deden de spelers vanuit de kelder.

 

ZILVEREN JUBILEUM

Het amateurtoneel van De Zilk kwam in 1945 van de grond. De initiatiefnemer was pastoor Hansen. Hij wilde bij het zilveren jubileum van de kerk in 1945 een toneelstuk opvoeren over de Maria verschijning. Hij besloot met een aantal jongeren het toneelstuk ‘De Kinderen van Fátima’ op te voeren, een stuk van Herman Dievendaal. De aanbidding van de Maria van Fatima. Het verhaal van de verschijning van Maria aan drie kinderen in het Portugese Fátima in 1917 sprak tot de verbeelding. De twee meisjes en een jongen maakten drie maanden achter elkaar op de dertiende dag een verschijning van Maria mee. Maria vroeg de kinderen boete te doen en deelde ze volgens de overlevering drie ‘geheimen’ mee. Ze sprak over de verschrikkingen van de hel, het einde van de Eerste Wereldoorlog en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een groot mysterie bleef het derde geheim. Daarover werden geen mededelingen gedaan door het Vaticaan. Twee kinderen stierven al vrij snel na de verschijningen door de Spaanse griep en de derde Lucia dos Santos trad in het klooster. Pas in 2000 onthulde het Vaticaan het derde geheim, dat de aanslag op paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 zou hebben voorspeld. De toneeluitvoering waarin Annie Ruigrok de rol van Maria speelde zou heel succesvol blijken. De groep reisde de Bollenstreek rond om op verschillende locaties het stuk op te voeren. De bedoeling was met de opbrengst een grote wens van pastoor Hansen in vervulling te laten gaan. Hij wilde graag in de kerk een plek voor dit bijzondere verhaal over Maria en de herderskinderen. Uiteindelijk zou de schildering in de Mariakapel ook tot stand komen en is nog steeds in de kerk te bewonderen.

 

TONEEL EN AMATEURKUNST

Door het succes kregen de jongelui de smaak te pakken en besloot men een toneelvereniging op te richten. De eerste statuten en reglementen dateren van 5 april 1946. De officiële naam werd R.K. Tooneelvereeniging ” Amicitia”. De werkende leden worden omschreven in artikel 4: ‘mannelijke en vrouwelijke personen van tenminste 20 jaar, onverschillig van welke stand, mits zij voldoende talent bezitten en van goed zedelijk gedrag zijn.’ Deze leden mochten ook niet lid zijn van andere toneelverenigingen of daar in stukken spelen. Bovendien gold dat gehuwde vrouwen ook geen lid mochten zijn. De contributie bedroeg in 1946 vijftig cent per maand. Wat betreft de regisseur stelde het reglement dat deze ‘alleen na goedkeuring van den Geestelijk Adviseur door het bestuur’ aangenomen kon worden. De oprichting in 1946 betekende het begin van het amateurtoneel in De Zilk. De belangstelling voor toneel was groot eind jaren veertig en het decennium daarna.