Genootschap Oud de Zilck

BLOEMENMOZAÏEK OP SOESTDIJK

De Feestcommissie De Zilk bestaat in 2021 honderd jaar. Een feit om alvast even bij stil te staan. Dat doen we nu door even terug te kijken naar het jaar 1972. Een van de geplande activiteiten in het jubileumjaar 1971 was het leggen van een bloemenmozaïek in de paleistuin van Soestdijk tijdens het jaarlijkse defilé voor de koninklijke familie. Door het overlijden op 27 april 1971 van de moeder van Prins Bernhard, Prinses Armgard, werd het defilé in Soestdijk afgelast. Dit was voor velen een teleurstelling. Het zou een prachtige afsluiting zou zijn geweest van het gouden jubileum. De Zilkers hielden de moed erin en het jaar daarop werden zij opnieuw uitgenodigd om een bloemenmozaïek in de paleistuin te komen leggen.

 

Het mozaïek werd gelegd door een twintigtal jongeren uit De Zilk naar een ontwerp van de bekende maritiem schilder Reint de Jonge, inwoner van De Zilk. Het mozaïek verbeelde ons dorp met bloemenvelden onder de kroon, uitgewerkt in de grote letter J, van Juliana, en opgesierd met enkele bloemmotieven. Het geheel is ongeveer 200 vierkante meter groot en hierop zijn de nagels van ongeveer 100.000 hyacinten verwerkt. Om half zes ’s morgens vertrokken de Zilkers met vrachtwagens naar Soestdijk. Tot ’s morgens negen uur mochten de vrachtwagens pal voor de trappen van het Paleis blijven staan. Vanzelfsprekend waren de aanwezige politieagenten en tv-ploegen al ruim voorzien van bossen bloemen voor thuis zodat zij alle medewerking tijdens het maken van het mozaïek kregen. Om half elf verscheen de Koninklijke familie op het bordes. De Zilkers werkten stug door en om twaalf uur was het mozaïek geheel klaar. Het arrangement van de vier grote bloemmotieven was in handen van de heer Jaap Schrama. Hierin waren verwerkt hyacinten, tulpen, irissen en gladiolen.

 

In het defilé liepen ongeveer honderd dorpsgenoten getooid in oranje, met bloemen en slingers mee. Na het passeren van het bordes stelden zij zich op achter het mozaïek, om erbij aanwezig te zijn, als na het defilé de jarige vorstin de bloemenhulde in ontvangst kwam nemen. Samen met Reint de Jonge heeft Jan de Winter Koningin Juliana ontvangen bij het mozaïek en haar de felicitaties van ons dorp De Zilk overgebracht. De toegestane twee minuten werden acht minuten. Juliana vertelde dat zij al stiekem tussen de gordijnen door foto’s had gemaakt. Bij het heengaan nodigde zij Reint en Jan nog uit voor het drinken van een borreltje in het Paleis. In het bijzijn van de koninklijke familie hebben Reint en Jan onder het genot van een hapje en een drankje nog een uur. Natuurlijk kwam men ook met prins Bernhard aan de praat over zijn jachtpartijen bij het Paardenkerkhof in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 

Secretariaat genootschap Oud De Zilck:

Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk

E-mailadres: info@ouddezilck.nl

Website: www.ouddezilck.nl/