Genootschap Oud de Zilck

BOERDERIJ  CATHARIJNE HOEVE

Langs de Zilkerduinweg tussen de Ruigenhoek en De Zilk staat de boerderij Catharijne Hoeve, welke tot op heden nog een veeteeltbedrijf is. De boerderij hoort sinds de achttiende eeuw bij het hofje van Catrijn Jans Amen, genaamd ‘De Groenen Tuin’ te Haarlem. Het bestaat uit een erf met huis en schuur, ook behoort er nog ruim 20 hectaren land bij, hoofdzakelijk weiland. De boerderij en omliggend land wordt door de regenten van het hofje van Catrijn Jans Amen verpacht.

 

Vanaf het jaar 1901 zijn er verschillende bouwactiviteiten: eerst bijbouw van twee kleine stallen. In 1907 gedeeltelijke herbouw van de stallen, waarbij twee kleine stallen midden op het perceel werden vervangen door een grotere stal.

 

In het jaar 1938 wordt het voorhuis van de oude boerderij geheel en het zomerhuis gedeeltelijk gesloopt.  Dan wordt door uitbreiding van het zomerhuis een nieuw permanent huis gebouwd. Van de oude woonboerderij blijft na verbouwing een woonruimte met slaapkamers over. Een jaar later tekent Ignatius Antonius Dobbe veehouder, een nieuw pachtcontract. Hij verklaart te hebben gepacht de percelen weiland en hooiland in de Zilkerveen, Oostduinen en de Zilkerpolder. Alles met gebouwen en aanhorigheden vormend, de hofstede ‘Catharijne Hoeve’. Dit pachtcontract gaat in op 24 december 1939.

 

In 1982 werd de stal uitgebreid, de hooiberg die voor de oude stal stond en vanaf de Zilkerduinweg zichtbaar was moest voor deze aanbouw wijken. In 2012 is de in 1938 gebouwde woning samen met het laatst overgebleven deel van het zomerhuis gesloopt. Hiervoor in de plaats is een moderne woning gebouwd. Tevens werd ook het rieten dak van de oude boerderij vervangen door een pannendak.

 

De geschiedenis van de bewoners.

Periode 1817 – 1905 de familie Warmerdam.

Bewoners in 1829 zijn Jan Warmerdam, zijn vrouw Marijtje Oostdam en hun zoon Pieter. Op de boerderij zijn ook twee bouwmansknechten werkzaam: Leendert Tullekens uit Heemstede en Jan de Winter uit Noordwijkerhout. Als bouwmansmeid was Sijmetje van der Hulst in dienst.

Zoon Pieter Warmerdam trouwt op 22 januari 1832 met Alida Moerkerk en gaan in de boerderij wonen.

 

Periode 1905 – heden de familie Dobbe.

In 1905 verhuist Ignatius (Natus) Antonius Dobbe met zijn vrouw Cornelia (Keetje) van Schooten en hun dertien kinderen vanuit Noordwijk naar de ‘Catharijne Hoeve’. In 1918 kwam Natus te overlijden.

De jongste zoon van Keetje, geboren op 23 mei 1902, net als zijn vader Ignatius (Natus) geheten, trouwde op 29 mei 1929 met Cornelia Lagerberg. Zij waren de volgende bewoners. Zij kregen zeven kinderen. In 1938 werd het oude zomerhuis verbouwd en uitgebreid. Natus en Corrie kregen hierdoor meer woonruimte tot hun beschikking. Zij bleven hun hele verdere leven in deze woning wonen.