Genootschap Oud de Zilck

BOERDERIJ REGENVLIET

De voormalige boerderij “Regenvliet” aan de Regenvlietweg werd gebouwd ± 1650.

In januari 1682 vindt de verkoop plaats aan Salomon van Echten, burgemeester van Haarlem. Na zijn overlijden erven zijn vijf kinderen gezamenlijk de boerderij. Van 1731 tot 1768 bewoond door een van zijn zonen. In 1768 wordt E.E. Cornelis Erffoort regerend schepen van De Zilk de nieuwe eigenaar.

 

De volgende eigenares is Margaretha van der Marel, bouwvrouw, weduwe eerst van Cornelis Verdegaal (1759-1802) later van Pieter Langeveld (1771-1815). In 1857 overleed Margaretha van der Marel op 89-jarige leeftijd. Haar bezittingen gaan dan naar haar drie kinderen: Marijtje Verdegaal, Maria en Geertruida Langeveld.

 

Op 3 augustus 1857 ondertekenen Marijtje Verdegaal, echtgenote van Arie Heemskerk, en Maria Langeveld, echtgenote van Bastiaan Westerhoven, samen ter ener zijde, en ter andere zijde Geertruida Langeveld, bijgestaan door haar echtgenoot Cornelis van Saase, een acte waarin Geertruida verklaart in koop aan te nemen een onverdeeld twee-derde aandeel in de volgende onroerende goederen:

  • Een bouwmanswoning genaamd ‘Regenvliet’ met twee hooibergen, zomerhuis, dorsvloer en verder getimmerte en verschillende partijen boomgaard, wei en bosland.
  • Een partij wei-hooi en bosland gelegen in de Zilkerpolder.
  • Een tiende aandeel in de Erfpacht bezeten wordende gronden van De Zilk, totaal 64 percelen tezamen 43 bunders en 50 ellen.

 

Hierdoor wordt Geertruida Langeveld eigenares. Op 10 september 1859 verkoopt zij aan haar zoon Casparus Bastianus van Saase: de bouwmanswoning “Regenvliet” met twee hooibergen, zomerhuis, dorsvloer, erve, boomgaard benevens arbeidswoning en verschillende partijen wei of hooi- bouw en bosland voor de prijs van ƒ 54.000.-.

 

Op 9 september 1885 verschenen voor notaris Van der Schalk: de heer Casparus van Saase ter ene zijde, de heer Petrus Antonius Hoogduin ter andere zijde. Zij verklaren over en weer verkocht en gekocht te hebben: een bouwmanswoning enz., behalve de arbeidswoning en 1,5 ha. land. Voor de koopsom van ƒ 53.650.

 

Voor notaris Binnendijk, verschijnen in november 1896 de heer Cornelis Scheiberling, R.K. Priester wonende in Vogelenzang als gemachtigde van den Heer Petrus Antonius Hoogduin ter ene zijde en den heren Petrus en Eduard Hulsebosch, bloemkwekers, beiden wonende te Overveen, ter andere zijde. Zij verklaren te hebben verkocht en gekocht: de bouwmanswoning ‘Regenvliet’.

 

Petrus Hulsebosch sterft in 1915, waarna Eduard Hulsebosch alleen eigenaar wordt. Na de dood van Eduard Sr. op 84-jarige leeftijd in november 1947 wordt zijn zoon Cornelis Gerardus Hulsebosch in maart 1948 de volgende eigenaar. De boerderij aan de Regenvlietweg wordt nog steeds bewoond door de familie Hulsebosch.