Genootschap Oud de Zilck

Boerderij Wassenaar

Langs de Zilkerduinweg tegenover de Wassenaarseweg staan twee hekpalen met wapenschilden. Sinds mensenheugenis stond daar een boerderij, op zeer oude kaarten al aangegeven met de naam Wassenaar. Totdat in 1962 de boerderij geheel door brand werd verwoest. De boerderij werd gesloopt en wat overbleef was een dienstwoning met stalruimte en de hekpalen met de wapenschilden bij het toegangspad.

Geschiedenis

Wanneer de oorspronkelijke hekpalen zijn geplaatst is niet met zekerheid te zeggen. Er bestaat een foto van ± 1895 waarop de boerderij met hekpalen is afgebeeld. Het is wel zeker dat de boerderij eigendom is geweest van de familie van Wassenaer. De wapenschilden kunnen in verband staan met deze familie. De boerderij met landerijen was sinds de dood van C. Kerkvliet in 1939 bij testament eigendom van de H. Hartkerk. In het kerkarchief vonden wij een brief met uittreksel van 9 juli 1937 gestuurd aan de eigenaar C. Kerkvliet, met deze tekst:

Omschrijving van het monument:

Twee steenen hekpalen met wapenschilden staande vòòr de boerderij ‘Wassenaar’, Zilkerduinweg 11, kadastraal bekend als Sectie A. nr.1727

Eigenaar: Cornelis Kerkvliet landbouwer te Noordwijkerhout.

Datum van advies der monumentencommissie: 20 mei 1937, nr.2435

Datum van het besluit van de burgemeester en wethouders: 1 juli 1937

Tot onze verrassing bleken hekpalen, in oorspronkelijke vorm, al sinds 1937 gemeentelijk monument te zijn. Na de brand in 1962 bleven de hekpalen nog enige jaren staan. Uiteindelijk zijn de gemetselde hekpalen gesloopt en de ornamenten opgeslagen.

Terug naar hun oude plaats

In 1974 kwamen de wapenschilden terug naar De Zilk. Op de hoek Breeland/Zilkerduinweg werden nieuwe hekpalen gemetseld waarin de wapenschilden werden vastgezet. Zowel afmetingen als uitvoering leken niet op de oorspronkelijke hekpalen. In een kranteninterview merkte een Zilker op: “Die palen zijn er plompverloren neergezet. Er is geen enkele uitleg bij gegeven en er is niets over de geschiedenis verteld. Weinig attent van het gemeentebestuur”.

Ruim dertig jaar later is in overleg met de gemeente een plan voor herbouw gemaakt. Aan de hand van oude foto’s zijn de afmetingen van de hekpalen bepaald en uiteindelijk is ingestemd met herplaatsing op de oorspronkelijke plaats. De plek waar vroeger de boer met paard en wagen het terrein op- en afreed.

Zondag 15 april 2006 is de informatieplaat op de hekpalen van boerderij Wassenaar in De Zilk officieel onthuld door de kinderen Warmerdam, de laatste bewoners van de boerderij. Wij zijn bijzonder blij dat de actie die wij in 2002 hebben ingezet om de hekpalen op te knappen en terug te plaatsen op de oude plek, uiteindelijk is geslaagd.