Genootschap Oud de Zilck

Café van Jo de Groot

Café De Zilk is bij de meeste Zilkers bekend als Jo Potje. Potje was de bijnaam van de beroemde caféhoudster, dichteres en biljartlerares. Het café stond aan de Zilkerduinweg, nabij het kruispunt met de Regenvlietweg. Tientallen jaren hebben Jo de Groot en Gerard van den Burght hier achter de tap gestaan.

In 1899 liet Franciscus de Groot, vader van Jo een winkel/woonhuis bouwen in het duin ‘aan de Zilkerweg’. Hij was toen 44 jaar oud. Zijn eerste vrouw Marta Warmerdam was overleden (3 november 1894) en liet acht kinderen na. Hij hertrouwde met Adriana Maria van der Elst in 1896. Vijf kinderen kreeg zij. Het tweede kind uit dit huwelijk was Johanna Maria de Groot. Zij werd geboren op 22 april 1899. Op 22 december 1923 overleed vader Franciscus. Moeder zette de winkel en het café voort. Jo bleef alleen met haar moeder in het ouderlijk huis achter. In mei 1939 ontmoette ze haar man Gerard van den Burght uit Noord-Brabant. In oktober van dat jaar trouwden ze. Vanaf die tijd stond het echtpaar van den Burght in het café en de kruidenierswinkel. Haar moeder overleed in 1941.

Biljarten

Het café was niet groot. Er stonden stoelen en tafeltjes langs de muur en een grote potkachel. Midden in de ruimte stond het biljart. In café De Zilk was het Jo die goed kon biljarten en dat ook graag doorgaf. “Jo Potje heeft de Zilker jongens biljarten geleerd” is de gevleugelde uitdrukking. De bijnaam die je niet in haar bijzijn moest gebruiken. Een Zilker vertelde mij eens over zijn vriend die voor het eerst in het café kwam en, niet beter wetend, vroeg “mijnheer Potje, mag ik drie bier van u” waarop hij zonder pardon de deur werd gewezen.

Dichteres

Maar Jo was ook schrijfster sinds haar 26e. Pastoor Hafkenscheidt zei tegen haar: “‘we hebben hier zo’n fijne gemeenschap, met zo’n goede school, een fijne krant en zo’n fijne kerk, nu zouden we ook nog eens een goede schrijver of schrijfster in de parochie moeten hebben“. ” Toen ging er een rilling door mijn lijf” vertelde Jo in een kranteninterview in de jaren zestig. Deze pastoor hielp haar ook aan haar schrijversnaam ‘Magna’. Dat betekende ‘groot in het vrouwelijke’. Haar gedichten noemde ze zelf ‘versjes’ en gingen vaak over de gebeurtenissen in het café en in De Zilk. Ze publiceerde deze in het Nieuwsblad van De Bloembollenstreek.

Einde

Op 1 maart 1979 verkocht het echtpaar van den Burght het café en woonhuis. Alles werd gesloopt ten behoeve van verbreding van de Zilkerduinweg. Op 2 juni overleed Jo van den Burght-De Groot in Voorhout.