Genootschap Oud de Zilck

De klompen van Teun. Café Kalkovens

Café Kalkovens

Dit café was eigenlijk gelegen in de gemeente Hillegom aan de Beeklaan nabij de Kalkovensbrug, maar behoorde net als café Spoorzicht bij Halfweg, Lisse onder de parochie van de H.Hartkerk van De Zilk.

Op de eerste kaarten van het Kadaster (1832) staan op deze plaats al een aantal huizen. Sectie A nr. 538 gemeente Hillegom, is een perceel met huis en erf groot 5,2 aren en behoorde aan Hermanus Gerlings, kalkbrander. Hermanus Gerlings verkoopt dit huis aan Pieter Hoogervorst van beroep tuinder. Pieter Hoogervorst verkoopt aan Jan Roeland van Mansum tuinder, deze verkoopt het weer door aan: Bartholomeus Ruijgrok, van beroep rietdekker te Hillegom, samen met Dirk Jonkheer.

Op 8 februari 1878 volgt de boedelscheiding in verband met het overlijden van de echtgenote van Bartholomeus Ruijgrok. Het onroerend goed werd als volgt omschreven: een huis ingericht tot kruidenwinkel met stenen schuur, afdak, erf en tuin gelegen te Hillegom, aan de Kalkovensbrug bij de trekvaart. Het perceel blijft in bezit van Bartholomeus Ruijgrok. Op 7 juni 1893 verschenen voor notaris Dirk Johannes van Stockum te Lisse: Bartholomeus Ruijgrok, als verkoper, en Johannes Jonkheer bloembollenkweker . Verkocht werd een woon en winkelhuis gelegen aan de Kalkovensbrug. De koper blijft de koopsom schuldig, over de aflossing en verzekering worden afspraken gemaakt. Op 29 januari 1912 verkoopt Johannes Jonkheer het perceel aan Cornelis Leonardus Bisschop winkelier wonende te Hillegom. Verkocht werd een huis waarin winkel en koffiehuis met schuur, gronden en erf aan de Beeklaan en de Trekvaart te Hillegom. Op 12 juni 1916 tekent Cornelis Leonardus Bisschop zijn schulderkenning en is dus failliet. Na openbare veiling die hierop volgde koopt Theodorus van der Wiel uit De Zilk het perceel met een huis waarin winkel en koffiehuis, met schuur en grond, voor ƒ 4790,– Het pand bestond uit een schuur tegen de vaart aan gebouwd. Deze deed dienst als stal voor de paarden die de trekschuiten trokken. Ook werd het gebruikt als pakhuis.De laagbouw naast de schuur bestond uit drie panden. Het rechter deel was het woonhuis van de familie van der Wiel. Daarnaast het café met de keuken van het café.

Klompen en borrels

Het café was van Teun van der Wiel die was getrouwd met Keetje Broekhof. Zij hadden veertien kinderen. In het café wat ongeveer tien meter lang en vijf meter breed was, stond een grote mahoniehouten tafel, ook stond er een biljart. Er was een eenvoudige bar (toonbank) en een rode kast met planken voor de flessen drank. Onder de vloer werd in een kleine kelder de drank opgeslagen. Aan de achterzijde waren zes ramen, twee aan de poortkant en aan de voorkant was de ingang. Een dubbele deur met bovenlicht. Er werden ook klompen verkocht. De klompen kosten daar 45 cent per paar. Teun van der Wiel beteelde ook een stuk land, van het café alleen kon hij niet leven. Na de tweede wereldoorlog werden er nog dansavonden gehouden. Herman Smit uit Hillegom speelde op zijn accordeon. Het café was toen eigenlijk al niet meer open. Het werd voornamelijk als woning gebruikt. Teun van der Wiel ging toen nog wel eens naar café ‘De Ruigenhoek’ om te oud-pandoeren, en wist daar menig karbonaadje mee te winnen.