Genootschap Oud de Zilck

Heilig Hartkerk De Zilk 100 jaar

Het is op het 40-jarig priesterfeest van pastoor Zondag te Vogelenzang in 1916 dat Joannis Ruigrok wonend aan de Leidsevaart bij De Zilk, pastoor Zondag een uitzonderlijk geschenk aanbied. Hij schenkt ƒ 6000,- als basis voor een nieuwe Zilker Kerk. Hij stelt voor dit doel tevens grond aan de Beeklaan beschikbaar, en heeft als extra eis dat de kerk binnen tien jaar gebouwd moet zijn.

 

“Het is nodig gebleken, dat ertussen de parochiën van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Vogelenzang en van den H Martinus en van den H Joseph te Hillegom, en van den H. Agatha te Lisse en van den H Joseph te Noordwijkerhout eene nieuwe parochie wordt opgericht in de buurtschap Zilk. Wij stellen U aan om de voorbereidende maatregelen te nemen en benoemen U levens tot kapelaan te Vogelenzang, alwaar u Vrijdag 8 november e.k. zult aanwezig zijn” Deze brief, gedateerd 4 november 1918 ondertekend door de bisschop van Haarlem Callier ontvangt kapelaan H.J.M. Hafkenscheidt, toen werkzaam in Rotterdam. Op 8 november 1918 begint hij aan de voorbereidingen van zijn opdracht.

Het ontwerp van de kerk met pastorie wordt gegund aan de jonge Rotterdamse architect Jos Margry. Dat de kerk niet volledig zal worden uitgevoerd was vooraf al duidelijk. De bouw wordt gerealiseerd door aannemer J. v.d. Bosch en Zonen uit Hillegom voor de prijs van ƒ 131.000. Een gebouw nog zonder kerktoren, wel met pastorie.

 

Op 27 augustus 1919 wordt de eerste steen voor de kerk gelegd door pastoor Zondag. Een jaar later op maandag 30 augustus 1920 wordt de kerk door Monseigneur Callier geconsacreerd. Hij draagt bij die gelegenheid de eerste Pontificale Hoogmis op.

 

Begin 1926 krijgt het Kerkbestuur toestemming om verder te bouwen. Er wordt een plan gemaakt voor het voltooien van de kerk met kerktoren, voorportaal, kapellen en het bouwen van het Parochiehuis. Op 16 april 1926 wordt dit werk in zijn geheel aanbesteed voor ƒ 101.908,- . Jos Margry maakt ook nu het ontwerp. In de nieuwe aanbouw komen 200 extra zitplaatsen beschikbaar, daarmee het totaal op 700 plaatsen. Het nieuwe gedeelte is 12 meter diep en 24 meter breed. De kerktoren is ongeveer 45 meter hoog. Op zondag 27 januari 1927 wordt de verbouwde kerk feestelijk in gebruik genomen. De kerk is dan prachtig versierd en huis aan huis wordt gevlagd. Voor pastoor Hafkenscheidt was de totale oplevering van de nieuwbouw een hoogtepunt in zijn loopbaan. Hiermee is het werk in De Zilk voltooid en is er voorzien in alle mogelijke behoefte van de Zilker parochianen.

 

Wilt u meer weten en zien over deze honderdjarige kerk kom dan op zaterdag 7 en zondag 8 maart a.s. naar de tentoonstelling die wordt gehouden in de jarige kerk. U bent beide dagen welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.