Genootschap Oud de Zilck

Heilig Hartkerk

Heilig Hartkerk De Zilk

Gemeente Noordwijkerhout sponsort het uurwerk.

 

Het was op het 40-jarig priesterfeest van pastoor Zondag te Vogelenzang in 1916 dat Joannis Ruigrok woonachtig aan de Leidsevaart bij De Zilk, pastoor Zondag een uitzonderlijk geschenk aanbood. Hij schonk fl., 6000,- als basis voor een nieuwe Zilker Kerk en stelt voor dit doel tevens grond aan de Beeklaan beschikbaar.

 

“Het is nodig gebleken, dal ertussen de parochiën van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Vogelenzang en van den H Martinus en van den H Joseph te Hillegom, en van den H. Agatha te Lisse en van den H Joseph te Noordwijkerhout eene nieuwe parochie wordt opgericht in de buurtschap “Zilk”. Wij stellen U aan om de voorbereidende maatregelen te nemen en benoemen U levens tot kapelaan te Vogelenzang, alwaar u Vrijdag 8 november e.k. zult aanwezig zijn”

Deze brief, gedateerd 4 november 1918 ondertekend door de bisschop van Haarlem Callier ontving kapelaan H.J.M. Hafkenscheidt, toen werkzaam in Rotterdam. Op 8 november 1918 begon hij aan de voorbereidingen van zijn opdracht, waarna hij 20 augustus 1920 officieel werd benoemd tot de eerste pastoor van de Zilker parochie, die was toegewijd aan het allerheiligst Hart van Jezus.

 

Onder architectuur van de Rotterdamse architect Jos Margry werd de bouw gerealiseerd door de Hillegomse aannemer J.v.d.Bosch en Zonen voor de prijs van fl. 131.000. Een gebouw nog zonder toren, wel werd de pastorie gerealiseerd.

 

Op 27 augustus 1919 werd de eerste steen werd gelegd door pastoor Zondag. Ruim een jaar later op maandag 30 augustus 1920 werd de kerk door Monseigneur Carlier geconsacreerd. Hij droeg bij die gelegenheid de eerste Pontificale Hoogmis op. ’s Avonds was er een plechtig Lof waarin H.J.M. Hafkenscheidt als pastoor werd geïnstalleerd.

 

Het aantal parochianen groeide snel. De kerk werd te klein. Begin 1926 kreeg het Kerkbestuur toestemming om verder te bouwen. Een plan werd gemaakt opnieuw door architect Margry, voor het ingangsgedeelte van de kerk met toren en het bouwen van het Parochiehuis. Op 16 april 1926 wordt dit werk in zijn geheel aanbesteed voor fl. 101.908,- .

 

In die tijd leek het geldverspilling te zijn een uurwerk aan te brengen in de nieuwe toren.

Men richt een verzoek tot de gemeente Noordwijkerhout om geld beschikbaar te stellen voor dit uurwerk, “als zijnde van gemeentebelang”. Wat dit belang was, vermeldt het verslag niet, maar het kwam erdoor. Er werd door de gemeente Noordwijkerhout fl.985,- ter beschikking gesteld. Voor pastoor Hafkenscheidt was de oplevering van de kerk pastorie en parochiehuis een hoogtepunt in zijn loopbaan. In zijn verslag over de bouw concludeert hij: “En hiermede was het hele werk in de parochie Zilk voltooid en was er voorzien in alle mogelijke behoeften van de Parochianen”.