Genootschap Oud de Zilck

Het bestuur stelt zich voor

 

Voorzitter: Dhr. T.G.M (Theo) v. Gijlswijk,
Zilkerduinweg 78, 1091 AN De Zilk
Tel.: 0252-419404

 

 

 

 

 
 
Vice Voorzitter: Dhr. J. (Jos) Mulder
Helmpad 6,  2191 XR De Zilk
Tel.: 0252-519518
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Secretaris: Marlou ter Horst

Zilkerduinweg 354, 2191 AT De Zilk
Telefoon; 06-218 37 817
info@ouddezilck.nl

 

 

 

 

 

Penningmeester: Dhr. G.J.S. (Gerard) van Haaster
Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk
Tel.: 0252-860070

 

 

 

Bestuurslid en Ledenadministratie: Ineke van der Valk - Rusman
genootschapouddezilckledenadm@gmail.com
06- 17200086

 

Bestuurslid en archivaris: Dhr. T.J. (Theo) van der Meij
St. Jacobstraat 33, 2191 BD De Zilk
Tel.: 0252-521776

 

 

 

2017 Augustus, Arnold Vreeburg, Bestuurslid

 

Bestuurslid: Dhr. A. (Arnold) Vreeburg
Zilkerbinnenweg 102, 2191 AE De Zilk
Tel.: 0252-520339