Genootschap Oud de Zilck

Inloopochtenden 2023

Ook in 2023 gaan we door met onze inloopochtenden in De Duinpan in De Zilk. Onderaan deze pagina kunt u het overzicht van de data vinden.

Mensen met belangstelling voor de historie van De Zilk kunnen  tijdens de inloop kennismaken met het genootschap Oud De Zilck.

Er liggen o.m. fotoboeken van De Zilk en boeken met klassenfoto’s van de H. Hartschool ter inzage. Een aantal vrijwilligers is aanwezig om uw vragen over De Zilk, de Zilker geschiedenis of over families uit De Zilk zoveel mogelijk te beantwoorden.

Genootschap Oud De Zilck heeft natuurlijk belangstelling voor foto’s en ander (beeld)materiaal dat met de geschiedenis van De Zilk te maken heeft. Bent u in het bezit hiervan dan zouden wij het zeer op prijs stellen als wij deze mogen inscannen om toe te kunnen voegen aan ons archief. Dit kan tijdens de inloopochtenden maar u kunt ook contact opnemen met het bestuur.

 

Plaats van inloop is: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk.

11 januari         09.30 uur – 12.00 uur

08 maart           09.30 uur – 12.00 uur

10 mei              09.30 uur – 12.00 uur

13 september    09.30 uur – 12.00 uur

08 november     09.30 uur – 12.00 uur