Genootschap Oud de Zilck

Kleuteronderwijs in De Zilk

In 1926 verleent het bisdom Haarlem een machtiging voor de bouw van de bewaarschool, parochiehuis en de uitbreiding van de kerk. In juni 1930 ontvangt pastoor de Kok een brief dat de zusters Franciscanessen van Klooster Alverna de bewaarschool in De Zilk zullen overnemen. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het onderwijs aan de allerkleinste in De Zilk.

Subsidie
Dat gaat lange tijd goed. Na de Tweede Wereldoorlog verandert het beleid van het klooster. In 1949 wil Overste Zuster Scholastica de zusters terugtrekken uit De Zilk. Ze vindt de school in De Zilk de slechtste die zij verzorgt en klaagt dat ze weinig steun krijgt van de pastoor. Pastoor Hansen geeft toe dat de toestand primitief is, maar verklaart dat het lokaal twee keer per week grondig wordt schoongemaakt. Hij verzoekt Bisschop Huibers daarom nederig een “instantelijke poging te wagen bij Zr. Scholastica om haar te bewegen de zusters in De Zilk te laten”. Mét resultaat, de zusters mogen blijven. Als het bisdom in 1949 akkoord gaat met een begroting van f 5691,55 kunnen er kasten, 96 beukenhouten stoeltjes á f 10,50 en 48 beuken tafeltjes á f 15,90 besteld worden en er komt er een zandbak.
Op verzoek van het kerkbestuur is de gemeente Noordwijkerhout bereid 10 gulden subsidie per leerling te geven. In juni 1950 krijgt Zuster Martha officieel de zorg voor de school, bijgestaan door Zuster Eleonora. Ze zijn beiden gediplomeerd fröbelonderwijzeres en al enkele jaren actief op de school.

De lessen
Vanaf september tot juli werd er met uitzondering van de Kerst- en Paasvakantie elke dag les gegeven van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Genoeg tijd voor de kinderen om tussen de middag naar huis te gaan om warm te eten. De eerste jaren werd er uitsluitend klassikaal les gegeven en was het lesmateriaal beperkt. Zo waren er bijvoorbeeld 48 identieke blokkendozen in drie moeilijkheidsgraden waarmee de kinderen tegelijkertijd aan de slag gingen. ’s Morgens en ’s middags werd er onder toezicht buiten gespeeld op het schoolplein of in de grote zandbak.

Schoolreisje
De NZH-bussen reden voor die gelegenheid langs de kleuterschool en de ruim 150 kinderen vertrokken ’s morgens naar Klooster Alverna. Daar kon in het bos en de tuinen volop gespeeld worden. De kinderen kregen limonade, wat te eten en ook wat lekkers. Het schoolreisje was een hele belevenis voor de kinderen.

VERHUIZING
In 1984 verhuisden de kleuters naar De Egelantier. Na veel geschuif met klassen en een interne verbouwing was er in De Egelantier ruimte gemaakt voor de kleuters. Het was niet alleen wennen voor kleuterleidsters en de kleuters, maar ook voor de andere leerkrachten van De Egelantier

Secretariaat genootschap Oud De Zilck: Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk
E-mail adres: info@ouddezilck.nl
Website: www.ouddezilck.nl/

Bijschrift foto:
Parochiehuis spelende kleuters