Genootschap Oud de Zilck

Lancelot maar dan zonder Guinevere

 

De verhalen rond de mythische koning Arthur vormen een hoogtepunt in de Middeleeuwse literatuur. Wie in Engeland zijn naam laat vallen loopt het risico meegezogen te worden in een wereld van fanatieke volgelingen en onderzoekers. De koning in zijn bijzondere driehoeksverhouding met Guinevere en onverslaanbare ridder Lancelot, de mysterieuze Merlijn, de zoektocht naar de Graal. Elementen uit een briljant verhaal dat zich gedurende honderden jaren ontwikkelde. Maar voor een Lancelot hoeven we niet naar Engeland want we hebben een eigen “Lansloot”, verbonden aan de boerderijlocatie Wassenaar in De Zilk. De geschiedenis van de bekende boerderijen uit ons dorp gaat meestal ver terug, eigenlijk zo ver als archieven ons terugbrengen in de tijd. Dat geldt ook voor boerderij Wassenaar, begin jaren zestig jammerlijk afgebrand. De historie van het gebouw dat we nog kennen van foto’s en van de bewaard gebleven ingangspalen dateert waarschijnlijk van eind 17e eeuw, maar als bebouwde locatie kunnen we nog zo’n 200 jaar verder terug. “Cleyne” Bartelmees, Geryt Jacobszoon en Jacob Gerytszoon behoren tot de eerste eigenaren. De laatste verkoopt zijn bezit aan de adellijke Aelbrecht van Treslong en dat is de schoonvader van onze Lancelot, telg uit het oude adellijke geslacht Van Brederode. Er is niet veel fantasie nodig om te bedenken dat Lancelot zijn voornaam dankt aan de bekende Arthurlegende. Net als zijn naamgenoot uit die legende is zijn afkomst een beetje onduidelijk want Lancelot is een bastaardkind. Geen probleem in zijn tijd, kwam veel voor en hij staat dan ook in onze dorpsarchieven vermeld als “Lansloot, de bastaard van Brederode”. We mogen hem ook heldhaftig noemen want hij was een belangrijke pion in de verdediging van de stad Haarlem tijdens de belegering door de Spanjaarden. Maar helden sterven doorgaans niet in bed en dat geldt ook voor Lancelot want Haarlem wordt ingenomen en hij verliest het hoofd, net als ruim 2500 andere Haarlemmers die uit wraak door Alva afgeslacht worden. Via zijn vrouw en schoonvader was Lancelot zo’n 20 jaar eerder eigenaar geworden van de boerenlocatie Wassenaar en dat bezit geeft hij door aan zoon Reijnout. En via Reijnouts huwelijk raakt een nog bekendere naam aan de Zilker boerenlocatie verbonden namelijk die van Johan van Oldenbarnevelt want Reijnout trouwt Geertruijt, dochter van onze misschien wel grootste staatsman. Via de kinderen uit dat huwelijk zal de boerderij gedurende zo’n honderd jaar vererven binnen de adellijke families Van Brederode, Van Cats, Van der Does en Van Wassenaar. “Boerenburg” zoals de boerderij in die periode wordt genoemd dankt haar uiteindelijke naam aan de laatste adellijke eigenaren: Willem en Willem Lodewijk van Wassenaar. Vanaf 1726 is de boerderij eigendom van Zilkers.

Jan Duivenvoorden