Genootschap Oud de Zilck

2019 Lezing over Archeologische opgraving

BOEIENDE LEZING OVER ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING OP DE SPORTVELDEN IN DE ZILK

Zondag 7 april 2019 was een prachtige voorjaarsdag. Desondanks kwamen zo’n 50 geïnteresseerden naar De Duinpan aan de Sportlaan in De Zilk voor de lezing, welke werd gegeven door drs. Iris Briels van bureau RAAP, over het archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd op de sportvelden in De Zilk. De lezing werd georganiseerd op initiatief van Genootschap Oud De Zilck in samenwerking met bureau RAAP en de gemeente Noordwijk.

Behalve dat er plannen waren om nieuwe voetbalvelden aan te leggen, moest in het noorden van het terrein een nieuwe waterleiding worden aangelegd en tussen de N206 en de sportvelden een nieuwe sloot. Omdat voor dit gebied een hoge archeologische verwachting gold werd in 2013 het archeologisch onderzoek uitgevoerd. Drs. Iris Briels vertelde over vondsten die zijn gedaan welke aantoonden dat er al sinds het begin van de Midden Bronstijd (1500-1100  voor Christus) menselijke activiteit heeft plaats gevonden in het gebied waar inmiddels alweer enkele jaren op nieuwe velden gevoetbald wordt. Middels een PowerPoint presentatie werd het verhaal ondersteund en verduidelijkt en het publiek werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Tevens was er een vitrine geplaatst met enkele voorwerpen die tijdens het archeologisch onderzoek gevonden zijn. Briels verzorgde een boeiende lezing over wat zich in het verre verleden op Zilkse bodem heeft afgespeeld.