Genootschap Oud de Zilck

Nieuwsbrief April 2023

Beste leden,

Het bloemencorso is inmiddels voorbij. Al 70 jaar doen Zilkse bollenkwekers en andere belanghebbenden mee aan het maken van de wagens. Voor ons als genootschap een goede reden om, in samenwerking met Corsogroep De Zilk, een tentoonstelling te realiseren over deze 70 jaar.

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 29 april a.s. in de bollenschuur van de Fa. van Saase.
Adres: Zilkerbinnenweg 69 in De Zilk.
Wij ontvangen u daar graag tussen 10.00 uur tot 16.00 uur.

Hartelijke groet namens het bestuur,

2023-04-22 Nieuwsbrief 23