Genootschap Oud de Zilck

Onderwijs in De Zilk.

Vanaf 1843 heeft De Zilk een eigen school. Onderwijzer was Jacobus Breels uit Haarlem. De totstandkoming van de school was een actie van de Zilkers zelf. Men wilde een eigen school omdat de gemeenteschool in Noordwijkerhout te ver weg was: ‘meer dan een uur gaans’. De school in Hillegom was weliswaar dichterbij, maar de weg er naar toe was zeer gevaarlijk ‘lopende grotendeels langs het water’. De gemeente besloot in 1842 ƒ 100,-jaarwedde voor de onderwijzer op de begroting te zetten en ƒ 30,- ter beschikking te stellen voor de aankoop van banken en lessenaars. Een der ingezetenen stelde een kamer ter beschikking in zijn woning om de verwachte twintig leerlingen te huisvesten.

 

Op 31 maart 1884 werd de openbare school in De Zilk opgericht. Het schoolgebouw was toen nog niet van de gemeente. In 1896 kocht Noordwijkerhout het klaslokaal en onderwijzerswoning van P.A. Hoogduin voor ƒ 3867,-. De eerste hoofdonderwijzer is meester Bulten geweest. Hij was tot 1920 in De Zilk werkzaam. Bulten werd in zijn werkzaamheden bijgestaan door een hulponderwijzeres. ’Alleen voor de nuttige handwerken’. Meester Bulten onderrichtte de kinderen in algemene christelijke normen en waarden. Er was toen officieel geen sprake van katholiek onderwijs in De Zilk. Meester Bulten was zelf wel katholiek. Later zou hij voor de Rooms Katholieke Staatspartij in het parlement zitting nemen. De school van meester Bulten was sober ingericht. De toegangsdeur van de school was tevens de deur van het lokaal. De jassen en klompen werden in het lokaal meegenomen. Naast de school stond het huis van de hoofdonderwijzer. Vanaf 1900 waren alle kinderen verplicht onderwijs te volgen. Het aantal leerlingen schoot na 1900 omhoog. Ook de kinderen uit Halfweg en de Ruigenhoek bezochten de school in De Zilk. In 1901 bedroeg het aantal leerlingen76: 34 jongens en 42 meisjes. De school moest uitbreiden. Aannemer Joannes Suijkerland uit Hillegom bouwde er voor ƒ 3633,- een tweede lokaal bij.

 

Uit de tijd dat de school sterk uitbreidde, dateert ook de naamgeving van het schoolgebouw. Voor 1920 had de school geen echte naam. Dat veranderde na de stichting van een Rooms Katholieke (RK) kerk in De Zilk. In 1920 verzocht het kerkbestuur aan de raad der gemeente Noordwijkerhout, om de openbare lagere school op te heffen. Dat gebeurde per 1 januari 1921. Vanaf dat moment is de school een RK School voor gewoon lager onderwijs. De naam wordt Heilig Hart school. De school heeft dan vier lokalen. Al direct werden er plannen gemaakt het schoolgebouw uit te breiden tot een volwaardige school, met voor iedere klas een eigen lokaal. Architect Jos Margry uit Rotterdam, ook de architect van de H. Hart kerk, maakt het ontwerp. De school wordt uitgebreid met drie leslokalen, vestibule en urinoirs en kan weer enkele jaren vooruit