Genootschap Oud de Zilck

Oorkonde Arnold Vreeburg

Arnold Vreeburg

In het ‘Jaar van de boerderij’, 2003 is Arnold toegetreden tot het Genootschap Oud de Zilck.

Arnold was heel actief in de archieven van den Haag en Leiden om topografische/ kadastrale kaarten en oude verkoopaktes van de boerderijen te onderzoeken. Deze historische onderzoeken hebben geleid tot mooie artikelen in Terra Salica.

Hij heeft veel ideeën ingebracht, zoals over boerderijen, de school en cafés. Al die ideeën hebben we in tentoonstellingen kunnen omzetten.
Daarnaast was Arnold heel actief in het opbouwen van de tentoonstellingen. Hij is heel handig met hamer en zaag, daardoor hebben we nu bijvoorbeeld mooie vitrinekasten. Ook maken we nog steeds gebruik van de stellingen die Arnold heeft gemaakt voor het materiaalarchief.

Onlangs hebben we afscheid genomen van hem als bestuurslid. We hebben hem tijdens een etentje tot welverdiend erelid van ‘Oud de Zilck’ gemaakt.

Wij kijken met heel veel plezier terug op de samenwerking met Arnold!

Het bestuur genootschap ‘Oud de Zilck’

 

Oorkonde Arnold Vreeburg