Genootschap Oud de Zilck

Oorlogsmonument

 

TWEE NAMEN ERBIJ OP HET OORLOGSMONUMENT

Toen vorig jaar tijdens het interview voor Terra Salica met het echtpaar Van Vuren, mevrouw van Vuren-Kool de opmerking maakte dat de naam van haar vader niet voorkomt op het oorlogsmonument in Noordwijkerhout en de hoop uitsprak dat daar ooit nog verandering in zou komen, was dat voor ons genootschap aanleiding om de gebeurtenis te onderzoeken. Omdat ook bekend was dat de vader van Arno van den Berg in de tweede wereldoorlog was doodgeschoten heb ik contact met hem opgenomen. Tijdens het gesprek met Arno heeft hij mij het hele verhaal van de dood van zijn vader en de gevolgen voor hem en zijn moeder verteld. Uit beide gesprekken bleek dat beide mannen dooreen verzetsdaad om het leven zijn gebracht. Beide mannen liggen begraven op het Nederlands ereveld in Loenen. Voldoende aanleiding om een verzoek tot naamsuitbreiding op het oorlogsmonument in Noordwijkerhout in te dienen. Om zeker te zijn geen verzetsstrijders vergeten te zijn hebben wij uit bestaande publicaties over Noordwijkerhout, internet, en eigen archief een overzicht gemaakt van inwoners van Noordwijkerhout die tijdens de WOII zijn omgekomen. Dat rapport heb ik samen met andere bewijsstukken en ons verzoek om het oorlogsmonument aan te passen aan het college van B & W toegestuurd. Het verzoek is toegewezen, en het oorlogsmonument is aangepast. Op 4 mei j.l. werd voor de eerste keer ook de twee Zilker inwoners herdacht worden tijdens de dodenherdenking. Ere wie ere toekomt.

  1. (Jan) KOOL 02-04-1900 † 08-10-1944

Jan was tijdens de tweede wereldoorlog lid van het verzet in Haarlem. Daar is hij met medeverzetslid Johan Schreuder opgepakt en naar Amersfoort overgebracht. Hij kwam terecht in kamp Amersfoort waar hij gaten moesten graven voor de IJssellinie. Zijn dochter Rie bezocht hem daar op haar twintigste verjaardag. Kort daarna kreeg ze thuis nog een brief van haar vader, maar de volgende dag kwam de dominee uit Hillegom langs met het bericht dat Jan Kool (44) in Kampen was gefusilleerd. Officieel voor het weigeren van werkzaamheden voor de Duitse wehrmacht. Het verdriet was groot. Jan Kool werd gefusilleerd op 8 oktober 1944 op de binnenplaats van de Koornmarktkazerne aan de Prinsenstraat in Kampen. Eerder dat jaar op 28 september waren daar al drie inwoners van Kampen gefusilleerd. Door een actie van Anton Mensink uit IJsselmuiden is er op 17 april 2009 in aanwezigheid van het echtpaar Van Vuren-Kool een plaquette geplaatst op de plaats waar de executie heeft plaatsgevonden. Als jongen van zestien jaar hoorde hij de schoten achter de muur aan de Prinsenstraat, een beeld dat hem niet meer losliet nadat hij na jaren afwezigheid weer terugkeerde in Kampen. Mensink begon een persoonlijke zoektocht naar de namen van de slachtoffers, en ijverde ervoor de namen bij het monument te krijgen.

  1. (Arij) van den BERG * 14-07-1910 † 19-09-1944

Arij van den Berg was sinds 1941, woonachtig aan de Zilkerduinweg. In september 1944 werkte Arij in het oosten van het land als buschauffeur voor de firma Barnhoorn uit Bentveld (Zandvoort). Zes september 1944, elf dagen voor zijn overlijden heeft hij nog een brief naar huis gestuurd vanuit Maastricht. Hij zal daar in die tijd mensen en materiaal hebben vervoerd. Op 17 september 1944 (rouwkaart) of 19 september 1944 (slachtofferregister Oorlogsgravenstichting) heeft hij nabij Arnhem Britse parachutisten geholpen met vervoer die daar voor de Slag om Arnhem waren geland. Bij Heelsum is hij aangehouden door de Duitsers en ter plekke neergeschoten. De familie is twee maanden later over zijn overlijden ingelicht. Hij is in eerste instantie langs de weg aldaar begraven. Op vrijdag 3 augustus 1945 is hij herbegraven op de Algemene begraafplaats in Zandvoort. Sinds 1995 op het Nederlands ereveld in Loenen.