Genootschap Oud de Zilck

PRINS BERNHARD OP VISITE BIJ HET PAARDENKERKHOF

Op 6 november 1936 kwam Prins Bernhard, de verloofde van prinses Juliana, voor de eerste maal naar het “Paardenkerkhof”van De Zilk. Prins Bernhard, enthousiast jager als hij is, arriveerde te negen uur op het grote jachtgebied van wijlen jhr. Mr. W.G. Dedel aan de Zilkerduinweg te De Zilk. Daar ligt het bekende jachthuis “Het Paardenkerkhof”, waar de prins met zijn gevolg ontvangen werd door jhr. Mr. C. Dedel, kamerheer van H.M. de koningin, die op zijn terrein veelvuldig komt jagen. Prins Bernhard, die onder andere in gezelschap was van zijn secretaris jhr. Ir. Roëll, de burgemeesters van Heemstede en Bennebroek, respectievelijk jhr. J.W.P van doorn en mr. K.J.G.. Baron van Hardenbroek, Baron van Tuyll van Serooskerken, jhr. Del Court van Krimpen, jhr. Quarles van Ufford en meerdere Duitse genodigden onder andere Graaf Oeynhausen, Graaf von Dohna en Freiherr von Cramm, alsmede meerdere dames, tezamen vormend een zeer groot gezelschap, arriveerde per auto en reed als eerste het jachtgebied binnen.

 

Bij het Jachthuis aangekomen hebben de prins en de leden van het gezelschap zich in jachtkostuum verkleed. Daarna vertrok het hele gezelschap onder aanvoering van de jachtopzichter P. Duivenvoorden en met een uitgebreide schare drijvers naar het jachtveld waar de hele morgen gejaagd werd. In dit gebied wordt uitsluitend klein wild geschoten, hoofdzakelijk fazanten en patrijzen, hazen en konijnen. Het jachtgebied van jhr. Dedel omvat ongeveer 400 Ha. Duinterrein, waarin tegenwoordig dor de Amsterdamse Waterleiding diepe kanalen zijn gegraven. Het is een prachtig, heuvelachtig landschap, waarop in vroeger jaren het klein wild volop gefokt is. In het Jachthuis “Het Paardenkerkhof” gebruikten Prins Bernhard en zijn gezelschap de lunch, waarna zij wederom enige uren ter jacht getrokken zijn. Het was de bedoeling eerst tegen de avond terug te keren.

De vader van de jachtopziener, Cees Duivenvoorden en zijn echtgenote, algemeen bekend als “Kees en Maartje” verzorgden ook reeds in vroeger jaren de ontvangst van de vele deelnemers aan jachtpartijen, die indertijd veelvuldig gehouden werden en men kwam dan tezamen in het oude Jachthuis eveneens “Het Paardenkerkhof ” geheten, dat meer in het centrum van het gebied lag, doch wegens verzakking afgebroken moest worden en dat vervangen werd door een kleiner jachthuis aan de Zilkerduinweg. Het vroegere “Paardenkerkhof” bevatte tal van logeerkamers, waar de gasten ook regelmatig overnachtten.

Toen jhr. G.W. Dedel uit ’s Graveland overleed. Kwijnde de jacht, doch de laatste tijd werden er weer jachtpartijen gehouden en die van heden is stellig van zodanige omvang, als men in jaren te Den Zilk niet meer heeft meegemaakt. In de omgeving wapperde overal de vlag ter ere van de aankomst van de Prins, die men met grote vreugde heeft begroet.

 

 

Secretariaat genootschap Oud De Zilck:

Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk

E-mailadres: info@ouddezilck.nl

Website: www.ouddezilck.nl/