Genootschap Oud de Zilck

Terra Salica 2006 – 2007

Terra Salica
Voor onze donateurs geven wij twee maal per jaar een boekje uit.
U kunt zich hierop abonneren door donateur te worden voor minimaal slechts € 10,- per jaar ( € 12,50 buiten de Zilk ).
Losse nummers zijn voor € 5,- verkrijgbaar.
Hier een overzicht van artikelen uit reeds verschenen uitgaven.

2007 nummer 1
Jan Duivenvoorden, mijn jeugd in de Zilk.
Infoplaat onthuld op hekpalen boerderij Wassenaar.
Het mooiste weggetje in de Zilk.
Met paard en wagen door de duinen.
Fam. Kleverlaan uit Australië.
Een zak fazanten en de kever van Klaas.
Tentoonstelling “onderwijs in de Zilk”.
Zilker krekels halen nationale pers.

2007 nummer 2
Schoolgeschiedenis.
Afscheid van Meester Remmerswaal.
Het waren mooie spannende tijden.
De lessenaar van Meester van Meurs.
Je hoorde bij de notabelen.
Waar het om gaat zijn de mensen die er rondlopen.
Tien jaar kleuterleidster in de Zilk.
De Zilk heeft een speciaal plekje.
Nog steeds met plezier naar school.
Herinneringen aan het onderwijs.

2006 nummer 1
Genootschap 5 jaar.
Misdienaars bij de vrouwen van Nazareth.
Open dag Tiltenberg.
Zoekplaatje uit Australië.
Onderwijs in de Zilk.
Kleine bollenkwekers in de Zilk.
Kolommen Boerderij Wassenaar.
Kapel in het Langeveld.
Rekeningen Zilkerpolder.
Atlantikwall museum Noordwijk

2006 nummer 2
Beeklaan 9
Vijf jaar Oud de Zilck.
Herinneringen aan de oorlog. Reinier Blom.
De sneeuwkoning. Zoekplaatje uit Australië.
65 jaar fietsen van Van Tol.
Ze staan er weer. de kolommen.
Jeugd herinneringen uit de Zilk. Wil Mense-Duivenvoorde.
Expositie onderwijs in de Zilk.