Genootschap Oud de Zilck

Terra Salica 2010 – 2011

Terra Salica
Voor onze donateurs geven wij twee maal per jaar een boekje uit.
U kunt zich hierop abonneren door donateur te worden voor minimaal slechts € 10,- per jaar ( € 12,50 buiten de Zilk ).
Losse nummers zijn voor € 5,- verkrijgbaar.
Hier een overzicht van artikelen uit reeds verschenen uitgaven.

2011 nummer 1
Cor van Saase, een man met verhalen.
10 jaar Oud de Zilck
Stille omgang, wat was dat ook al weer.
Feestcommissie negentig jaar 1921 -2011.
Twee namen erbij op het oorlogsmonument.

2011 nummer 2
Kees van der Linden: Mijn werk was mijn hobby.
Archeologische vondsten.
Historie kleuteronderwijs in de Zilk.
“Het zijn de kleine dingen die het doen,”
Gesprek met Zr. Eleonora de Heer.
Dialecten in de Bollenstreek in de jaren rond 1960.
Reactie op het Zilker volkslied.

2010 nummer 1
Interview Jan v.Vuren en Rie v.Vuren-Kool.
Geslaagde expositie Levensmiddelenzaken de Zilk.
Lezingen “Vrouwen van Nu”en “Heerenclub”.
Hoe komen we in de Zilk aan de St.Jacobstraat.
“Met pret in de ogen”. Gesprek met Wout Ruigrok.
Bakkerij Pompe.

2010 nummer 2
90 jaar Zilker kerk
Oudste volkslied van De Zilk
Monumentendag 2010
Interview met Quirinus de Jong
Tour de France 8 juli 1954
Klachten uit de St. Jacobstraat
Zoekplaatjes
Naaischool