Terugblikken

Op deze pagina kunt u in de 3 rubrieken de verslagen lezen van de activiteiten die het Genootschap Oud de Zilck heeft georganiseerd of waar we aan hebben deelgenomen.

Hieronder een totaaloverzicht:

2016  28 februari       Lezing door Cok van Steijn over “Bollenteelt voor de Mechanisatie”
2016 29/30 oktober  Expositie “Van Veeteelt naar Bollenteelt” + 15-jarig bestaan Genootschap Oud De Zilck.
2018  21 september Lezing door Harrie Salman 0ver “Het ontstaan van De Zilk”
2015                               Lezing over het Langeveld door Harrie Salman.
2014    12 november   Eerste inloopochtend in De Duinpan.
2013    11 oktober        Lezing over “Behoud en herbestemming Bollenerfgoed” door Marca Bultink
2012    3/4 november Expositie en presentatie van het boek ’32 huizen een eeuw en ouder…”
2012                               Presentatie van het boek “Het ABC van de AWD” door mevrouw Gert Baeyens in de Duinpan.
2011                               Viering 10 jarig bestaan GODZ in De Duinpan.
2010                              Open monumentendag H.Hartkerk.
2010                              Lezing over de Waterleidingduinen door de heer Hans Vader.
2009                              Lezing voor de Heerenclub.
2009                              Expositie “Middenstand in de Zilk”.
2009                              Lezing voor de Vrouwen van Nu
2009                              Lezing De Zilk in de oorlogstijd in de Zilk door de heer Kees Warmerdam in De Duinpan.
2008                              Open dag gemeentehuis Noordwijkerhout
2008                              Lezing over de Trekvaart door Marca Bultink in De Duinpan.
2007                              Expositie “Onderwijs in de Zilk“ in de Egelantier.
2006 en 2007              Realisering en onthulling van gedenkplaat Kolommen boerderij Wassenaar.
2006                              Viering 5 jarig bestaan GODZ in De Duinpan.
2005                              Open Monumenten dag in de H.Hartkerk.
2005                             “Bollenstreek in Bedrijf” bij de Fa. J.J. van Saase aan de
Zilkerbinnenweg.
2005                              Expositie 60 jaar bevrijding in De Zilk.
2004                              Expositie “Cafés in de Zilk” in Bar-Bodega De Doofpot.
2004                              Diapresentatie voor leden van de KBO in de Duinpan.
2004                              Nachtegalenexcursie voor Donateurs
2004                              Expositie streekhistorie “De Duin- en Bollenstreek komt uit de verf” Sikkens museum, Sassenheim.
2004                              Dialezing voor de sociëteit Ruigenhoek.
2003                              Expositie “Boerderijen”.
2002                              Donateursdag in de H.Hartkerk.
2002                              Donateursdag. Wandeling door het duin en diapresentatie door de heer T. v.d. Lugt in de Doofpot.
2002                             Open podiumdag Hooglandse kerk te Leiden.
2002                             Expositie “Bollen” in café Köhne tijdens het mozaïek weekend in april.
2002                             Vanaf dit jaar jaarlijkse deelname aan de mozaïekwedstrijd.
2001                              Deelname aan de historische markt van “Oud Hillegom” in de Martinuskerk.
2001    14 oktober      Dia presentatie in de Duinpan. Onze eerste presentatie!