Genootschap Oud de Zilck

Terugblikken

Op deze pagina kunt u in de 3 rubrieken de verslagen lezen van de activiteiten die het Genootschap Oud de Zilck heeft georganiseerd of waar we aan hebben deelgenomen.

Hieronder een totaaloverzicht:

2020 6-7-8 maart        Tentoonstelling ‘100 jaar Heilig Hartkerk’
2019 14 september      Monumentendag in café ‘De Halve Vleet’
2019 10 augustus        Bollenstreek in bedrijf fa. ATG & GT van Haaster, Zilkerbinnenweg.
2019 7 april                Lezing Archeologische opgravingen bij de sportvelden door drs. Iris Briels.
2019                         Deelname aan tentoonstelling ‘1+1+1+1=één’ in museum Noordwijk.
2018  21 september     Lezing door Harrie Salman 0ver “Het ontstaan van De Zilk
2016 29/30 oktober     Expositie “Van Veeteelt naar Bollenteelt” + 15-jarig bestaan Genootschap Oud De Zilck.
2016  28 februari       Lezing door Cok van Steijn over “Bollenteelt voor de Mechanisatie”
2015                         Lezing over het Langeveld door Harrie Salman.
2014    12 november   Eerste inloopochtend in De Duinpan.
2013    11 oktober        Lezing over “Behoud en herbestemming Bollenerfgoed” door Marca Bultink
2012    3/4 november Expositie en presentatie van het boek ’32 huizen een eeuw en ouder…”
2012                         Presentatie van het boek “Het ABC van de AWD” door mevrouw Gert Baeyens in de Duinpan.
2011                         Viering 10 jarig bestaan GODZ in De Duinpan.
2010                         Open monumentendag H.Hartkerk.
2010                         Lezing over de Waterleidingduinen door de heer Hans Vader.
2009                         Lezing voor de Heerenclub.
2009                         Expositie “Middenstand in de Zilk”.
2009                         Lezing voor de Vrouwen van Nu
2009                         Lezing De Zilk in de oorlogstijd in de Zilk door de heer Kees Warmerdam in De Duinpan.
2008                         Open dag gemeentehuis Noordwijkerhout
2008                         Lezing over de Trekvaart door Marca Bultink in De Duinpan.
2007                         Expositie “Onderwijs in de Zilk“ in de Egelantier.
2006 en 2007             Realisering en onthulling van gedenkplaat Kolommen boerderij Wassenaar.
2006                         Viering 5 jarig bestaan GODZ in De Duinpan.
2005                         Open Monumenten dag in de H.Hartkerk.
2005                         “Bollenstreek in Bedrijf” bij de Fa. J.J. van Saase aan de Zilkerbinnenweg.
2005                          Expositie 60 jaar bevrijding in De Zilk.
2004                          Expositie “Cafés in de Zilk” in Bar-Bodega De Doofpot.
2004                          Diapresentatie voor leden van de KBO in de Duinpan.
2004                          Nachtegalenexcursie voor Donateurs
2004                          Expositie streekhistorie “De Duin- en Bollenstreek komt uit de verf” Sikkens museum, Sassenheim.
2004                          Dialezing voor de sociëteit Ruigenhoek.
2003                          Expositie “Boerderijen”.
2002                          Donateursdag in de H.Hartkerk.
2002                          Donateursdag. Wandeling door het duin en diapresentatie door de heer T. v.d. Lugt in de Doofpot.
2002                          Open podiumdag Hooglandse kerk te Leiden.
2002                          Expositie “Bollen” in café Köhne tijdens het mozaïek weekend in april.
2002                          Vanaf dit jaar jaarlijkse deelname aan de mozaïekwedstrijd.
2001                          Deelname aan de historische markt van “Oud Hillegom” in de Martinuskerk.
2001    14 oktober      Dia presentatie in de Duinpan. Onze eerste presentatie!