Genootschap Oud de Zilck

2016 Tentoonstelling ‘Van Veeteelt naar Bollenteelt’

Klik hier voor het filmpje van de tentoonstelling Van Veeteelt naar Bollenteelt

Klik hier voor foto’s van de lezing door Cok van Steijn “Bollenteelt voor de Mechanisatie”

Klik hier voor het verslag van mevrouw R. Blom

Van Veeteelt naar Bollenteelt  &  St. Genootschap Oud De Zilck 15 jaar.

In het weekend van 29 en 30 oktober 2016 werd in de Duinpan aan de Sportlaan in De Zilk de tentoonstelling “Van Veeteelt naar Bollenteelt” georganiseerd. Het Genootschap Oud De Zilck liet zien hoe vanaf begin 1900 door de toen nog hoofdzakelijk boerenbevolking werd overgeschakeld van veeteelt naar bollenteelt.

Al in het begin van de 20e eeuw werden er bloembollen in De Zilk geteeld op de duingronden aan de westzijde van de Zilkerduinweg. Pas later, in de twintiger jaren, zijn die gronden afgegraven. Dat werd uitgevoerd door de Duin Exploitatie Maatschappij (DEM) uit Haarlem. De afgegraven grond werd gebruikt voor ophoging van de terreinen voor woningbouwplannen van de grote steden of werden gekocht door verschillende bedrijven, zoals de firma’s Van Haaster, Hylkema en Zandbergen die daarop bloembollen gingen telen. Deze bedrijven groeiden uit tot grote werkgevers in De Zilk samen met de bloembollenbedrijven uit de Zilkerbinnenweg zoals de fima’s Ruigrok, Van Saase, van Haaster, Heemskerk en Warmerdam.

15 Jarig jubileum Genootschap Oud De Zilck
Op 12 juni 2016 was het 15 jaar geleden dat de Stichting Genootschap Oud De Zilck werd opgericht. Tijdens de tentoonstelling ‘Van Veeteelt tot Bollenteelt’ werd op subtiele wijze ook aandacht aan dit jubileum besteed.