Genootschap Oud de Zilck

Van Veeteelt naar bollenteelt

VAN VEETEELT NAAR BOLLENTEELT

Wanneer kwam de (bloem)bollenteelt in De Zilk op gang?

Hoe werd door de hoofdzakelijk boeren bevolking overgeschakeld van veeteelt naar bollenteelt? Ten westen van de Zilkerduinweg en ook langs de Zilkerbinnenweg werd duin afgegraven om het land op de juiste hoogte te brengen i.v.m. met het goede grondwaterpeil voor bollenteelt. Om beter bollenland te verkrijgen werd grond en weiland omgespoten, zo kwam het grijze spuitzand boven en verdween de zwarte grond in de diepte. Welke bedrijven verzorgden de verbetering van het bollenland? Met deze vragen gingen we letterlijk de boer op om de opkomst van de bollenteelt in De Zilk te onderzoeken. Gelukkig kregen we veel medewerking van (oud) bollenkwekers, oude families, die in sommige gevallen inderdaad als veeboer zich in De Zilk hadden gevestigd.

Al in het begin van de vorige eeuw werden er bloembollen in De Zilk geteeld, op de duingronden aan de westzijde van de Zilkerduinweg. Pas later in de twintiger jaren zijn die gronden afgegraven.Dat werd uitgevoerd door de Duin Exploitatie Maatschappij (DEM) uit Haarlem. De afgegraven grond werd gebruikt voor ophoging van de terreinen voor woningbouwplannen van grote steden. De afgegraven gronden werden gekocht door verschillende bedrijven, zoals de firma’s Van Haaster, Hylkema en Zandbergen die daarop bloembollen gingen telen. Deze bedrijven groeiden uit tot grote werkgevers in De Zilk samen met de bloembollenbedrijven uit de Zilkerbinnenweg zoals de fima’s Ruigrok, Van Saase, Van Haaster, Heemskerk en Warmerdam

In het weekend van 29 en 30 oktober wordt in de Duinpan aan de Sportlaan in De Zilk de tentoonstelling “Van Veeteelt naar Bollenteelt” georganiseerd. Het Genootschap Oud De Zilck laat zien hoe vanaf begin vorige eeuw door de, toen nog hoofdzakelijk boerenbevolking, werd overgeschakeld van veeteelt naar bollenteelt. Wij nodigen een ieder van harte uit om deze tentoonstelling te bezoeken

15 Jarig jubileum
Op 12 juni van dit jaar was het 15 jaar geleden dat de Stichting Genootschap Oud De Zilck werd opgericht. “Oud de Zilck” is een voortzetting van de tentoonstellingscommissie van de stichting ‘De Zilk 2000’. Tijdens de tentoonstelling ‘Van veeteelt tot bollenteelt’ zal ook aandacht aan ons jubileum worden besteed. Op zaterdag 29 oktober zal de tentoonstelling om 11:00 uur officieel geopend worden. Tot 17:00 uur zijn bezoekers van harte welkom in De Duinpan. Ook op zondag 30 oktober is de tentoonstelling gratis toegankelijk van 12:00 tot 17:00 uur.