Genootschap Oud de Zilck

Vijftien jaar Oud de Zilck

Het Genootschap Oud De Zilck bestaat in 2016 vijftien jaar. Zij is een voortzetting van de tentoonstellings-commissie van de stichting ‘De Zilk 2000’. De tentoonstelling ‘100 jaar De Zilk’ in de oudejaarsweek 1999 werd toen druk bezocht, de reacties waren lovend.

 

FRANS VAN DEN BERG

Al eerder was Frans van den Berg actief in De Zilk. Hij verzamelde en onderzocht alles wat er over De Zilk is geschreven. Tijdens gesprekken met oudere Zilkers kreeg hij foto’s waar hij kopieën van liet maken. Zijn diavoorstellingen waren telkens weer vreugdevolle belevenissen. In een artikel in de Noordwijkerhouter van 15 januari 1987 zei hij hierover “Bij het samenstellen van de diaserie, moet je oog hebben voor historische feiten. Om het geheel een beetje aan te kleden vertel je af en toe een aardig verhaal”. Hij was van mening dat een vereniging de verzameling oude foto’s veilig moest stellen. Op 26 januari 1988 overleed Frans op 58-jarige leeftijd. Het Zilker deel van zijn verzameling is door zijn familie ‘om niet’ ter beschikking gesteld. Frans zal voldaan glimlachen bij de wetenschap dat er vijf tien jaar geleden een historische vereniging in De Zilk is opgericht, waarvoor hij in een ver verleden al een basis heeft gelegd.

 

OPRICHTING GENOOTSCHAP OUD DE ZILCK

Op 12 juni 2001 werd de stichtingsakte ondertekend door Frits Klinkenberg onze eerste voorzitter. Door zijn vele contacten in De Zilk, was het makkelijk om gegevens te verzamelen en activiteiten te organiseren. In 2005 op 14 januari is Frits overleden. Frits was een inspirerende voorzitter.

 

ACTIVITEITEN, EXPOSITIES EN LEZINGEN.

Exposities over boerderijen, cafés, het onderwijs en de middenstand trokken veel publiek. De exposities bleken een uitstekende ontmoetingsplek voor de Zilkers. Bij de expositie over alle nog bestaande huizen in De Zilk die 100 jaar of ouder waren in 2012 is ook een boek verschenen. Voor lezingen met als onderwerpen de Trekvaart, oorlog in De Zilk, de Amsterdamse Waterleidingduinen, bollenerfgoed en het Langeveld was steeds ruim voldoende belangstelling.

 

In 2002 verzochten wij de gemeente om de hekpalen met wapenschilden van boerderij Wassenaar op te knappen. Het heeft wat lang geduurd. In 2006 werd het mogelijk de hekpalen op de plaats van de oorspronkelijke toegang terug te zetten.

 

Na een actie van Oud De Zilck  is door het college van B & W van Noordwijkerhout in 2011 besloten de tot dan toe ontbrekende namen van de Zilkers Jan Kool en Arij van den Berg toe te voegen op het oorlogsmonument van de gemeente. Gerechtigheid voor deze twee mensen die in het belang van ons land hun leven hebben gegeven.

 

Dit is in kort relaas het bestaan van Oud De Zilck. Wij hopen dat met de medewerking van alle Zilkers dit nog lang mag doorgaan.