Genootschap Oud de Zilck

Voetbal in De Zilk

GEMENGDE VERKERING?

Voetbal in de twintiger jaren

 

Deze week zal de voetbalvereniging Van Nispen gaan verhuizen naar het vernieuwde sportcomplex aan de Sportlaan. Wie denkt dat in 1932 met de oprichting van de R.K.V.V. “Van Nispen” pas voor het eerst officieel gevoetbald werd in De Zilk, heeft het mis. Al in 1922 is er een sportvereniging opgericht.

 

In het archief van de H. Hartkerk bevind zich de met de hand geschreven concept statuten.

Daarin lezen we onder andere:

Art.1:   De vereeniging draagt de naam van R.K. Algemeene Sportvereeniging “Zilk”

Art. 4: De vereeniging stelt zich ten doel, met bescherming den godsdienstige – zedelijke belangen, de sport in ruimen zin onder Roomsch-Katholieken in eene Roomsch Katholieke vereeniging te beoefenen.

Art. 6: Uitsluitend Roomsch-Katholieken kunnen tot lid der vereeniging worden aangenomen.

Art. 9: Het lidmaatschap der vereeniging gaat verloren door: ( onder andere)

  • het aangaan eene gemengde verkeering.
  • aansluiting bij eene vereeniging waarvan het lidmaatschap voor Katholieken door het geestelijk gezag is verboden.

 

Was getekend door de voorzitter J. Bon en de secretaris J.J. Kroon en voorzien van een stempel met de tekst: No.343 Gezien en goedgekeurd, Haarlem, den 18 mrt. 1922. De Bisschop van Haarlem.

 

OUDER DAN 1922?

Zeer waarschijnlijk bestond de vereniging al wat langer. In de Leidsche Courant van 1 juni 1920 stond het bericht:

“Zondag speelde Z.V.V. een vriendschappelijke wedstrijd tegen B.V.V. op het terrein van eerstgenoemde vereeniging aan de Zilk. Z.V.V. won met 2-1.”

 

WAAR SPEELDE DEZE EERSTE ZILKER VOETBALCLUB?

Aan de Zilkerduinweg tegenover huisnummer 348 lag het terrein, ruim van de weg af, op een grasland in het toenmalige nog niet afgegraven duinterrein. Het goedgekeurde clubkostuum was als volgt: shirt, groen-wit verticaal gestreept. Pantalon: wit, kousebanden: groen-wit, zo stond vermeldt in de Sport Illustratie van 4 januari 1922. Dit blad was het officieel orgaan der Federatie van de R.K. Voetbalbonden in Nederland. “Zilk” speelde in de R.K. Diocesane voetbalbond afdeling Haarlem.

In oktober 1922 is de elftalopgave van Zilk 1e elftal als volgt: G. Sprokkelenburg, Jac. Heemskerk, H. Waasdorp, C. Verbrugge, W. Nederstigt, Jac Warmerdam, A. Beelen, P. Abswoude, A. Heemskerk, M. Waasdorp en C. van Maris.

Veel meer als enkele mededelingen over wedstrijden in de dagbladen is er niet bekend van deze vereniging. Hoe lang heeft de vereniging bestaan? Waarschijnlijk is de vereniging weer opgeheven toen het terrein verlaten moest worden, omdat het terrein afgezand ging worden.