Genootschap Oud de Zilck

2007 Tentoonstelling ‘Onderwijs in de Zilk’

2007 TENTOONSTELLING ‘ONDERWIJS IN DE ZILK’
Tekst en foto’s Theo van Gijlswijk

Op vrijdagavond 14 september 2007 werd de tentoonstelling “Onderwijs in De Zilk” geopend door wethouder De Haas van Onderwijs van de gemeente Noordwijkerhout. Hij deed dit door het luiden van de schoolbel. Bij de opening waren vele oud-leraren en het huidige lerarenteam van De Egelantier aanwezig. In de beide dagen daarna werd dit doorgezet. Veel inwoners van De Zilk verdrongen zich bijna voor de klassenfoto’s om toch vooral zichzelf of hun ouders of andere voorvaderen te ontdekken. De klassenfoto’s die niet waren voorzien van de namen van de leerlingen werden tijdens de tentoonstelling spontaan voorzien van de ‘juiste’ namen. Een zeer geslaagde tentoonstelling.

De tentoonstelling “Onderwijs in De Zilk” gehouden in het weekend van 15 en 16 september 2007 werd zeer druk bezocht. Zaterdagmorgen 15 september bij de opening van de tentoonstelling waren er al direct bezoekers en het is niet meer rustig geweest. Vanuit heel Nederland waren oud-leerlingen van de

RK Lagere Basisschool naar De Zilk gekomen om deze tentoonstelling te bezoeken. Beide dagen was de zaal in de RK Basisschool ‘De Egelantier’ een ontmoetingsplaats voor oud-leerlingen, leraren en oud-bewoners van De Zilk die weer even terug waren in hun oude school.

Al sinds 1843 krijgen Zilkse kinderen onderwijs in hun eigen dorp. Vanaf 1920, toen de H. Hartkerk in De Zilk werd gebouwd, is er sprake van Katholiek onderwijs in De Zilk. Ongeveer in 2005 werd het plan geopperd om over het onderwijs in De Zilk een tentoonstelling in te richten. “Waar moet dat gebeuren? In de school zelf?…..”

Dat zou heel leuk zijn en na contact met de directeur werd daar toestemming voor gekregen. Tevens bleek dat ‘De Egelantier’ dit jaar 25 jaar bestaat.

Door de volledige medewerking van ‘de Egelantier’, mochten veel klassenfoto’s ingescand worden uit het archief van de school. Ook zijn er foto’s ontvangen van (oud) leerlingen en leraren. Het archief van de gemeente Noordwijkerhout en van de H.Hartkerk in De Zilk is bezocht, waarin voornamelijk de gegevens over het onderwijs en de schoolgebouwen zijn onderzocht. Zodoende kon vrij nauwkeurig het verloop van de geschiedenis van onderwijs en schoolgebouwen worden vastgesteld. Arnold Vreeburg heeft daar heel veel tijd in gestoken.

Bijzondere mensen zijn in De Zilk in het onderwijs actief geweest. In 1918 bijvoorbeeld werd het toenmalige hoofd van de Zilker school, de heer Bulten, lid van de Tweede Kamer en later burgemeester van Voorhout. Voor die tijd zat Mr.Bulten in vele landelijke commissies. Ook zeer bekend is Meester Remmerswaal. Hij was wel 36 jaar hoofd van de H.Hartschool! Direct nadat hij de school in 1958 met pensioen verliet werd er al een straat in De Zilk naar hem vernoemd.

Deze zeer geslaagde tentoonstelling is op maandag 17 september in de school blijven staan, zodat de ook de schoolkinderen zelf deze historie konden bekijken.
UIT HET GASTENBOEK:

Mijn tijd wat verpraat met oud klasgenoten maar desondanks genoten van de foto’s en oude herinneringen. Een fantastische mooie tentoonstelling.
C. Warmerdam.

Geweldig leuk om……zoveel verzamelde foto’s te zien en vooral …….zoveel bekende mensen terug te zien.”
Toon en Thérèse van der Lugt.

Ik heb erg genoten van de manier waarop mijn vader al zijn ‘oude’ bekenden weer tegenkwam”.
Corine Remmerswaal.

Prachtig georganiseerd. De Foto’s, maar ook de historische stukken. Tot ziens op de volgende tentoonstelling.
Leo van Berkel.

Heel leuk, maar ik heb mezelf niet op de foto’s kunnen vinden, waarschijnlijk ziek thuis toen de foto genomen werd.
Sjanie Pompe-Geerlings.
ONTVANGEN AANWINSTEN BETREFFENDE ONDERWIJS VOOR ONS ARCHIEF EN FOTOARCHIEF

Voorwerpen: geschonken door:

Houten puzzel gebruikt op de Lagere School Mevr. R. Blom, De Zilk
Twee boekjes leesonderwijs 1e leerjaar. Mevr. R. Blom, De Zilk
Diverse boekjes Lager Onderwijs Mevr. R. Blom, De Zilk
Diverse foto’s van school en De Zilk Mevr. Ruigrok-van Haaster, De Zilk
Schoolfoto’s Mevr. Slobbe-van Graven , De Zilk
Schoolfoto familie Bakker Mevr. v.d.Raad-Bakker, Vogelenzang
Schoolfoto en retraitefoto Mevr. van Eeden-Klein, De Zilk
Schoolfoto M. Meiland, De Zilk
Rapportenboekje 1943 H.Hartschool Jaap van Graven, De Zilk
Klasgenotenboekje reünie 6e klas d.d. 5 januari 2008 Elly vd Voorn-Nederstigt, Hillegom
Vijf leesborden Lager onderwijs Bep vd Lans-Lengers, De Zilk