Genootschap Oud de Zilck

2016 Lezing ‘Bollenteelt vóór de Mechanisatie’

2016 LEZING ‘BOLLENTEELT VÓÓR DE MECHANISATIE’
Tekst en foto Mieke van Haaster-Steenvoorden

Het genootschap Oud De Zilck organiseerde op zondag 28 februari 2016 een lezing met als onderwerp “ Bollenteelt vóór de Mechanisatie “.

In een goed gevulde zaal in De Duinpan in De Zilk vertelde gastspreker de heer Cok van Steijn uit Voorhout, voorzitter van de Historische Kring Voorhout, over zijn persoonlijke band met De Zilk.
Daarna hield hij een lezing over het bewerken van het bollenland voordat de mechanisatie in de bollenbranche zijn intrede deed. Van Steijn toonde daarbij filmbeelden die bij het enthousiaste publiek veel herinneringen opriepen. Als begenadigd tonneprosser lardeerde Van Steijn zijn verhaal met de nodige kwinkslagen en anekdotes zonder aan de serieuze kant ervan afbreuk te doen.

 

Na de pauze volgde een presentatie door de voorzitter van het GOdZ, Theo van Gijlswijk, bestaande uit beeldmateriaal met een toelichting over onder meer de bollenteelt in De Zilk. In verband met de tentoonstelling “Van Veeteelt naar Bollenteelt” die momenteel bij het genootschap in voorbereiding is, sloot Van Gijlswijk zijn presentatie af met een oproep aan alle aanwezigen om materiaal zoals foto’s van arbeiders en bazen op het land en in en bij de bollenschuren, foto’s van het omspuiten en dreggen van het (wei)land tot bollenland, ansichtkaarten van bollenvelden, kadastrale kaarten, oude aktes etc. Het bestuur van het Genootschap Oud de Zilck kijkt met genoegen terug op een zeer geslaagde middag en richt zich nu met enthousiasme op hun volgende evenement, de tentoonstelling “Van Veeteelt naar Bollenteelt”.