Genootschap Oud de Zilck

Privacy Statement

Privacy Statement, Cookies en Disclaimer tekst

Privacy Statement

Om onze donateurs en overige relaties te kunnen voorzien van onze twee jaarlijkse uitgave “de Terra Salica” en onze nieuwsbrieven, slaan wij namen, adressen en, indien door u aan ons verstrekt, email adressen en telefoonnummers op. Alleen wanneer donateurs ons een machtiging verstrekken tot het innen van de jaarlijkse contributie, worden ook bankrekeningnummers bewaard. Alle gegevens die wij bewaren worden uitsluitend voor genoemde doeleinden gebruikt. Zij worden nooit aan derden verstrekt en niet gebruikt voor wervingsdoeleinden. Wij zorgen voor een adequate beveiliging van deze gegevens en zorgen ervoor dat voldaan wordt aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Indien u uw gegevens gewijzigd of verwijderd wilt hebben, uzelf wilt afmelden voor de nieuwsbrief of uw donateurschap opzeggen, dan is een bericht aan het secretariaat voldoende. Wij zullen direct aan uw verzoek gehoor geven en na uw opzegging al uw gegevens uit onze administratie verwijderen.

Cookies

Het Genootschap Oud de Zilck maakt uitsluitend gebruik van analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden en beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Wij houden geen individueel surfgedrag bij en stellen geen persoonsprofielen op.

Aansprakelijkheid voor de juistheid van publicaties

Stichting Genootschap Oud de Zilck is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt de historie van De Zilk en haar inwoners in kaart te brengen en voor een ieder die hierin geïnteresseerd is deze informatie toegankelijk te maken. Wij maken gebruik van zowel officiële bronnen (zoals bijvoorbeeld het Kadaster) maar heel vaak ook van de inbreng van particulieren en bedrijven. Wij streven ernaar alleen correcte informatie te verstrekken echter kunnen er niet garant voor staan dat al onze publicaties foutloos zijn. Wij kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid nemen hiervoor. Merkt u een incorrectheid of onvolledigheid op die u kunt rectificeren of aanvullen, dan stellen wij het op prijs indien u uw kennis met ons wilt delen.