Genootschap Oud de Zilck

Agenda

GEPLANDE ACTIVITEITEN

INLOOPOCHTENDEN

 

Ook in 2020 gaan we door met onze inloopochtenden in De Duinpan in De Zilk. Onderaan deze pagina kunt u het overzicht van de data met de tijden vinden.

Mensen met belangstelling voor de historie van De Zilk kunnen  tijdens de inloop kennismaken met het genootschap Oud De Zilck.
Er liggen o.m. fotoboeken van De Zilk en boeken met klassenfoto’s van de H. Hartschool ter inzage. Een aantal vrijwilligers is aanwezig om uw vragen over De Zilk, de Zilker geschiedenis of over families uit De Zilk zoveel mogelijk te beantwoorden.

Genootschap Oud De Zilck heeft natuurlijk belangstelling voor foto’s en ander (beeld)materiaal dat met de geschiedenis van De Zilk te maken heeft. Bent u in het bezit hiervan dan zouden wij het zeer op prijs stellen als wij deze mogen inscannen om toe te kunnen voegen aan ons archief. Dit kan tijdens de inloopochtenden maar u kunt ook contact opnemen met het bestuur.

Helaas kan de geplande inloopochtend vanwege Corona in november niet doorgaan. 

 

Plaats van inloop is:

De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk.

In maart geen inloopmorgen in verband met een geplande tentoonstelling over 100 jaar Heilig Hart van Jezuskerk in de kerk in het weekend van 7 en 8 maart 2020.

In 2020 zullen er geen avondopeningen zijn.