Genootschap Oud de Zilck

Agenda

GEPLANDE ACTIVITEITEN

INLOOPOCHTENDEN

Ook in 2024 gaan we door met onze inloopochtenden in De Duinpan in De Zilk. Onderaan deze pagina kunt u het overzicht van de data vinden.

Mensen met belangstelling voor de historie van De Zilk kunnen  tijdens de inloop kennismaken met het genootschap Oud De Zilck.

Er liggen o.m. fotoboeken van De Zilk en boeken met klassenfoto’s van de H. Hartschool ter inzage. Een aantal vrijwilligers is aanwezig om uw vragen over De Zilk, de Zilker geschiedenis of over families uit De Zilk zoveel mogelijk te beantwoorden.

Genootschap Oud De Zilck heeft natuurlijk belangstelling voor foto’s en ander (beeld)materiaal dat met de geschiedenis van De Zilk te maken heeft. Bent u in het bezit hiervan dan zouden wij het zeer op prijs stellen als wij deze mogen inscannen om toe te kunnen voegen aan ons archief. Dit kan tijdens de inloopochtenden maar u kunt ook contact opnemen met het bestuur.

Plaats van inloop is: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk.

Data inloopochtenden in 2024:

Door omstandigheden – vakantie van onze medewerkers – is het ons niet mogelijk de eerstkomende inloopmorgen op 8 mei aanstaande door te laten gaan. Onze voorzitter heeft kortgeleden een nieuw heup mogen ontvangen is dan ook nog niet in staat om deze inloopochtend te begeleiden.

08 mei              09.30 uur – 12.00 uur ( GAAT NIET DOOR)

11 september     09.30 uur – 12.00 uur

13 november      09.30 uur – 12.00 uur