Genootschap Oud de Zilck

2013 Lezing ‘Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed’

2013 LEZING DOOR MARCA BULTINK ‘BEHOUD EN HERBESTEMMING BOLLENERFGOED’
Door Theo van Gijlswijk

Op vrijdag 11 oktober organiseerde het genootschap Oud De Zilck een lezing voor leden en andere belangstellenden over de bollenschuren in de Bollenstreek. De lezing werd gehouden in de zaal van het Parochiehuis aan de Beeklaan te De Zilk en werd gegeven door Marca Bultink.

Marca is al vele jaren actief voor de werkgroep “Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed” en heeft meegewerkt aan diverse boeken over het bollenerfgoed. In de Duin- en Bollenstreek heeft de bloembollencultuur een zwaar stempel gedrukt op het landschap en de bebouwde omgeving. Daarvan getuigen de bollenschuren, kwekerswoningen en andere gebouwen die met de teelt en verwerking van bloembollen te maken hebben. In de Duin- en Bollenstreek hebben tussen de 1000 en 1500 bollenschuren gestaan, die vooral in de periode 1920-1960 dienst hebben gedaan voor de bloembollencultuur. Sinds veel schuren niet meer agrarisch in gebruik zijn, worden ze in hoog tempo afgebroken en dreigt dit cultuurhistorisch erfgoed van de Bollenstreek teloor te gaan. De werkgroep “Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed” zet zich al bijna 15 jaar in voor de bollenschuren en ander waardevol erfgoed van de bloembollencultuur.

De zaal was gevuld met 65 mensen die aandachtig luisterden naar het verhaal van Marca. Zij vertelde over de begintijd waar boerderijstallen werden gebruikt als schuur en het ontstaan van de verschillende typen bollenschuren, dit alles omlijst met foto’s. Sommige foto’s riepen vragen op van de aanwezigen, zodat er ook nog enige discussie ontstond.

Een goed geslaagde avond. Het publiek bleef nog geruime tijd napraten.

Voor meer over de werkgroep “Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed”:
bezoek de website: http://www.bollenschuren.nl/index.html