Genootschap Oud de Zilck

Kermis in De Zilk

De inwijding van de H.Hart kerk in 1920 was de start van de Permanente Parochiële Feestcommissie. Alle parochiële feesten werden in deze commissie besproken. Het schoolfeest in 1922 werd al ras uitgebreid tot school- en volksfeesten. “Gedurende de gehele dag zullen er Kermis-Vermakelijkheden op het feestterrein aanwezig zijn”, vermeldt het programma van 1923. Spelletjes waren en zijn een belangrijk onderdeel van de Zilker school- en volksfeesten.

Na de oorlog kwam het dorpsleven weer snel op gang. Op 22 en 23 augustus 1945 werden de eerste naoorlogse volksfeesten georganiseerd. De firma Smit wilde zijn feesttent wel weer op de Zilker kermis plaatsen voor 10 pond boter of 10 pond suiker. De fa. van Steijn haalde de tent met zijn vrachtwagen op uit Aalsmeer.

De Feestcommissie, in 1946 aangevuld met jonge leden, kwam met nieuwe ideeën. Het hardlopen met hindernissen was al langer een onderdeel voor schoolgaande jongens en in 1948 ook voor de mannen vanaf 18 jaar. Er werd gelopen vanaf het kermisterrein via de Wassenaarseweg, Hoogduinweg en via de Zilkerduinweg weer terug. Meer sportieve onderdelen verschenen op het programma. In 1950 kon men deelnemen aan o.a. touwtrekken en de 4 x 100 meter estafette. Het hoofdnummer was een hardloopwedstrijd over 2,5 km op het kermisterrein.

Ook wielrennen was populair. In 1949 werd een wedstrijd georganiseerd voor de jeugd van 15 t/m 18 jaar. Twee jaar later is de wielerkoorts tot grote hoogte gestegen. De feestcommissie organiseerde een wedstrijd over een afstand van 65 km. Het parcours ging vanaf het kermisterrein door de Wassenaarseweg, Zilkerbinnenweg, Delfweg, Ruigenhoek en via de Zilkerduinweg weer terug. In 1952 was onder de deelnemers ook Egbert van ’t Oever waarover men fluistert dat hij De Zilk vanuit een sloot heeft kunnen aanschouwen. Aan de wedstrijd in 1954 waren o.a. deelnemers uit Noordwijkerhout: L.v.Dam en W. Knoppert en uit De Zilk: Ed Beelen en Jaap van Graven. Er stond veel volk langs de weg die vooral de Zilkers aanmoedigden. Zij dachten dat ze goed konden fietsen, maar op hun fiets met klein verzet konden ze slecht meekomen. De Noordwijkerhouters hadden beter materiaal en waren meer getraind. Dit was de laatste wielerwedstrijd die tijdens de kermis gehouden werd.

De Zilker mannen hoefden zich niet te vervelen, in 1954 stond voor het eerst het tonknuppelen op het programma. “Krachtpatsers van De Zilk laat u gelden” luidde de oproep van de feestcommissie.

Sommige volksspelen staan al jarenlang op het programma, nieuwe spelen komen en gaan, maar elk jaar weer is de Zilker bevolking enthousiast deelnemer. De Feestcommissie staat nu nog steeds midden in de Zilker samenleving.
En dat is eigenlijk wel een pluim waard.